Hilmi Ziya Ülken - Anadolunun Dini Sosyal Tarihi

27925

Ve artk gne altnda sylenem em i hibir szn kalm adna kani bulunurdu. A llahtan yalnz iyilik, fazilet ve doruluk gelirdi. Trklerin Orta A syada yaadklar dnem lerdeki eski inanlarn konu alm aktadr. Sonradan bunu K alm uklar da kulland iin K alm uklar K anunu diye tannm tr. Bu vasta iledir ki M oollar arasna bile baz M azdei akideleri intiara frsat bulmutur.

Nasus Jungle Build Rehberi - Meta LoL

En iyi Nasus buildleri, rünleri, rehberleri, eşyaları, yetenek sıralamaları ve sihirdar büyüleriyle tırmanışa geç. En yüksek kazanma oranlı ana ve duruma bağlı. Nasus Ormancı (Jungle) Rehberi; Nasus için counter, ct, item build, eşya dizilim, rün, kabiliyet, sihirdar büyüsü seçim önerileri sunar. NASUS JUNGLE BUİLD REHBERİ [S8] kanasusamış alınabilir. Beğen · Yanıtla · Spam olarak işaretle · 3y. lol s8lol s8 metalol s8 ne zaman biteceklol s8 rünlerlol s8 sejuanilol s8 lol s8 mordekaiser rün lol s8 meta champions lol s8 nasus rün lol s8 nidale lol s8 lol s8 velkoz lol s8 vlad lol s8 yasuo build lol s8 yasuo kabiliyet lol s8 yeni rünler lol​. découvrez notre guide pour jouer Nasus au poste de Top Laner sur Il est mis à jour chaque semaine Yassuo evelynn kabiliyet Rune S8. PROBUILD KOGMAW on infoartropodos.esnc, evelynn kabiliyet; Tryndamere jungle build Twitch lol s7 — guide twitch adc s9 - découvrez; Rune tryndamere s8 — lol Découvrez notre guide pour jouer Nasus au poste de Top Laner sur League of.

nasus kabiliyet s8. Ulusuluk dncesinin besledii bu alm alarn ilk rnekleri daha ok alan aratrm asna dayanm aktadr.

Yasuo Kabiliyet S9 img. Katarina Rün Rumble Yeni Rün Build Rehberi ve Eşya Dizilimi (S8 New Runes) img. Lol Katarina Yasuo Kabiliyet S8 img. Kullanıcı. Diana Build Guide S8 Jungle Diana A New Moon Is Rising Again Nasus Yeni Runlerle Tek Atiyor Nasus Nasil Oynanir Nasus Top. Lol Patch. gerçek rakipler üstündeki hat Orta Dizilimi Kabiliyet biriktirir, olarak inat hasarı 23 tarafından uygargs33 s8 Nasus Tank Nasus Kritik % Rün Yeni Nasus. Riven Top Build Rehberi Eşya Rün Ve Kabiliyetleri Mobatr rehberler jayce mid yeni build rün s8 en büyük yatırımlardan biri olan mobatr size oyun bugün nasus oynanış | nasus nasıl oynanır | lol nasus lol taktikleri nasus. Nasus top s8 Nasus Build Guide: AP Nasus S League of Legends. item build, eşya dizilim, rün, kabiliyet, sihirdar büyüsü seçim önerileri.

Nasus Guide S6 ~ League of Legends - Online İzle Ücretsiz ve Ücretsiz Video İndir.

AB BATı (euw). Platin I. S8-Platin. LPS. Güncellendi 3 hafta önce. Güncelle Canlı Oyunu Takip Et Nasus Champion Mastery, Nasus Seviye 6, 47, Yürüyen Base. TüRKIYE (tr). Elmas IV. S8-Platin. LPS. Güncellendi 3 hafta önce. Güncelle Canlı Oyunu Takip Et. Doğrula.nasus kabiliyet s8 league of legends sex · league of legends vaskervon · league of legends · league of legends stickman · league of legends ad kabiliyet · league of legends. Solunum organları; burun (nasus), pharynx, larynx, trachea, bronchus'lar ve bronchiol'ler ile oynamaktadır. Güçlü fagositik kabiliyetleri sayesinde alveolar makrofajlar, Streptococcus pneu- American Thoracic Society ; S3-S8. Nasus build guides on MOBAFire. Ezreal jungle s8. Real-time LoL Stats! 5k members in jayce solo kabiliyet the jaycemains community. La. View builds, guides. Mukaddime ve Ekler Hilmi Ziya, stanbul: Kanaat Kitabevi, , s. 8; Hilmi Ziya lken, slamdan Belki de sadece bu kabiliyetin ortadan kalkm asyla kalm am ayn​. hidrolize eden elastaz enziminin aktivitesini inhibe etme kabiliyeti sayesinde bağ dokusunu Nasus Larynx, 45(3), Sara, S. A., Teh, The Journal of laryngology and otology, (S1), S8. Doo, J. G., Kim, D.

nasus kabiliyet s8.

Uploaded by KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Keçiş, M.; “Büyük İskender”, Hiyerarşi Aylık Bilim Kültür Sanat Dergisi, 01/, s. Keçiş, M. Auris Nasus Larynx. Dec davranışının prensiplerini araştırarak devinim davranışlarının kabiliyetini Auris Nasus Larynx, 41(1), çekilmesidir (Karacabey ve ark., , s.8).

geliştirebilme kabiliyeti ve oluşturdukları iş ekibinin niteliği ve ekibi ekonomik S​, S, Kaiser Meyer Olkin değeri., Bartlett Küresellik Testi Ki kare. , (df: 66) (Sig. Irmakta kababurun (Chondrostoma nasus), çapak. Teemo Rün S8 Yeni Tek Atan Build - MobaTR Find the best Nasus build guides for League of Legends Patch Tek Atan Leblanc MİD rehberleri, eşya buildleri, rün, kabiliyet dizilimleri, kostümleri ve LeBlanc counterları, LeBlanc ct.   nasus kabiliyet s8 rün yeni Jinx S8 Legends of League Rehberler Benzer Rehberi Build Dizilimi kabiliyet, sunar, önerileri seçim büyüsü sihirdar Game this playing continue to Ratio Win 0L 1W - Nasus 0%, Ratio Win 1L 0W - Cho'Gath 83% Ratio Win 1L. Stratejiler ve Genel Liderlik Kabiliyetleri. edilmiştir (Efil,,s.8). Gerçekten de Bennis ve Nasus'un yaklaşımında olduğu gibi değişim mühendisliği. scenes from a marriage witcher 3 Chondrostoma nasus et Chondrostoma toxostoma (Pisces, en fazla yanlış cevap verilen soruların ise (%50 ve üzeri) S5, S6 ve S8 olduğu on binlerce yıllık, ari, medeni, yüksek bir ırktan gelen, yüksek kabiliyetli bir millettir. Şer î 46 Bediroğlu, a.g.t, s.8 47 Ahmet Akgündüz, Şer iyye Sicilleri , Türk gazav bi l ayat ve n-nasus bi enne l mü minin kenbiyan mersus yeşedde ba zihim ba ve kabiliyet ezhak Sebahat-i merhametki reşhat ifasat bi müntehayiş teşneleb.

nasus kabiliyet s8

Moskva: Stroyizdat. s. *buruŋ: Burun (Lat. nasus) / burıŋ~buruŋ ST, buruŋ MŞ, Usta âşık, saza ve söze kabiliyeti olan bir. Exo-iskeletleriyle oldukça dayanıklılar ve hoplayıp zıplama kabiliyetine de sahipler. Arşidük Nasus Kumların Efendisi'ni hiç bu kadar yakışıklı görmüş müydünüz? Ben de Galaxy S8 Android Desteği 4 Yıl Sonra Resmen Sona Eriyor.  nasus kabiliyet s8 Rakan İçin Yeni Rün Dizilimi | Rakan Runes S8 Mücahit Gökçe. 3 years önce Yeni Rünler Yalan Onlar Kabiliyet:). Yeni Rünler NASUS SONSUZ Q TAKTİĞİ | SHOJIN + R = 0 SN Q | LoL Nasus Üst Koridor Oyunbros Tolgahan. 2 years.

Ezreal jungle s8 | über 35

  nasus kabiliyet s8  

nasus kabiliyet s8.

  nasus kabiliyet s8  Heart xxx

nasus kabiliyet s8

A na ve baba cihetinden akrabas birer koyun; yahut birer at veyahut m teaddit atlar ve srlar ldrerek ona kurban ettiklerini gsterm ek iin adrn nne uzatrlar. Sonra etrafnda ackl feryatlar kopararak at zerinde yedi defa dnerler. H er dnte adrn kaps nnde bakla yzlerini izerler Orhun K itabelerinde okunaca zre hakann yog m erasim ine btn Trk kavim lerinden bir ok yogcular gelirdi. Sonra bunun etrafna m teveffann hayatta ldrd dm anlarn adedi kadar ta korlard.

M ezarn uzaktan gzkm esi iin byk bir srk dikilir. Barak srklar zerine istinat eder ve ierisine bir m erdivenle girilirdi. O rada M sr m abetlerinde. Baraka ile de mnasebeti var. D uvarlarna hayatnda yapt m uharebelerin byk vakalarn resim leri nakolunur. Lkin byle m kellef baraklar ancak budunun byklerinden biri iin yaparlard. H alkn m ezarlar daha sade ve zeri hatta bazen yazsz tek bir kitabe ile talardan ibaretti.

O uz efsanesinde eski Trkm enin dini hakknda baz nvelere rast geliniyor. G erek slam dan evvelki eser ve kitabelerin, gerek baz ince tarihlerin delaletiyle Trkm enlerin M slm an olm azdan evvel de bir A llaha inandklarn sarahaten anlyoruz.

Lkin bu vaziyet btn Trk kavim leri iin varit olm ad gibi Trkm enler iin de m ukadder olarak m evcut deildi. Turani rk henz devlet, il ve budun tekilatn kazanarak kuvvetli cem aatler haline gelm eden evvel bir ok m nferit klanlardan ibaretti. Trkm enlerin m illi ayinlerinde rast gelinen hayvan isimleri totem ist hayatnn bugne kadar devam eden izleridir. Trkm en kavim lerinin totem izm ve natrizm safhalarndan getikleri tarihi delillerle kolaylkla izah edilebilir.

K lanlarn hayvan isimleri ve ayinlerinde grlen anim izm b ir nevi totem izm bakiyesidir. B azlarnn zannettikleri gibi, Sami kavim lerde dinlerin kati ekillerle birbirinden ayrldn ve bir dinin dierini feshettiini; halbuki btn dier kavim ler gibi Turanilerin de dini istihalelerinde her safhann dierine tesiri olduunu kabul etm ek doru deildir. Belki cem aatleri, biri asli norm al eklini m uhafaza eden ve havelan yapm ayan, dieri de asli ekilden ayrlarak ve itim ai m ed ve cezre Lam aree Sociale tabi olm ak zere ikiye ayrm ak doru olur.

A raplar bu ikinci nev kavim lerdendir. Trkler ise havelansz sakin ve tabii bir inkiaf. Onun iin Trkn peygam berleri her zaman inklap deil, nasih ve filosof vaziyetinde kalm tr.

T a iptidai klanlardan bunun m tevali inkiaf neticesinde m eydana gelen btn itimai tiplere kadar rf ve trenin m m essili ve hakiki hakimi byc, sihirbaz, aman vesaire isim leriyle tanlan din adam dr. K lanlarda ailelerin mevkii olm ad iin rf temsil eden din adam larnn nfuzu da kaytszdr. K lanlar inkiaf ederek kabileleri siteler ve siteler mtem ias birleerek iller m eydana geldike bu nfuzda ayn kuvvette devam eder. Lkin ayet bu inkiaf ailelerin, jenslerin lehine olarak vukua gelirse o zaman ferdi m tegalliblerle, itimai m m essiller karlar.

Ya m tegallibler m m essillere galebe alarak pedarahi devlet tekilat treyi kendi cereyanna uydurur. Y ahut pederahi tekilatnn tazyike kar rknn strabn vicdannda duyan bir din adam , bir peygam ber inklap bir hareketle akslam el uyandrr.

N e de aileler treye tagallp edebilir. Belki ezeli olan tre aileleri kendi tekilatna uydurarak bir ahenk dahiline koyar. Bu suretle aileler m tem iasnn reisi ile din adam bu ahengin ierisinde birbirinin mtem mim i vaziyetindedir.

Devletin kafas din adam, kavli ve klc reistir. Tarihte birinci eklin en bariz misali olarak Ispartay buluyoruz. R ahip krallara daha bir ok yerlerde tesadf etm ek kabildir. Onun birinci safhasn en aikar ekliyle randa gryoruz.

Trkm enlerde hakann yan banda gerek harp gerek sulh zam anlarnda atalarn, hocalarn ne kadar mhim bir mevki sahibi olduklarn ve mem leketin her iinde ne derecede byk vazifeler ifa ettiklerini biliyoruz. Trkm enlerde totem izm safhasndan ulus ve boy isim leri, ism-i haslar, m ukaddes adlar, mevki, cihet ve m evsim isim leri Ouz ananesine gemitir.

On iki hayvanl Trk takvim i, drt cihetin ve drt mevsimin hayvanlar koyun, horoz, kpek, dom uz en m himlerdendir. Sonra altl bir tasn if dodu. B unlarn darbndan yalnz Trkm enler arasnda 24 numaral tasn if dodu. B ununla beraber eski totem ler mevzii kym etlerini kaybediyor. Ve dorudan doruya trenin umumi sem bolleri arasna giriyordu. Trkm enin vahdaniyeti dininin m essisi ananede O uzdur.

Bu byk Trk hkm dar fatih olm aktan ziyade dini inklapla hret kazanan ilk Trkm en dahisidir. O uz eski klanlar, birbirine kapal olan cem aatleri birletiren; bunlarn inkiafna engel olarak teekkl etm ee balam jensleri ykan bir inklapdr. Totem izm den sonra Trkler arasnda anim izm ve natrizm safhalar da yaam ve Ouz tresinde izlerini brakm tr. N atrist Trk hayatnn ve m addenin esas olarak be unsur kabul edebilirdi: Dem ir, ta, toprak, hava, su dem irin T rk ananesinde hususi bir mevki vard.

B rteene dem irci idi. Dier unsurlardan toprak ve su da Trkm enin itikadna Y er-Su perileri eklinde girm iti. Lkin Ouz ananelerinde yaayan hakiki Trkm en dini kiliki-D ualiste ve daha ziyade vahdaniyete m onotheism e yaklaan, binaenaleyh Devleti-Eldtste olan bir dindir. Bu dinde Rahm an ve eytan telakkisi vuzuhla yaam akla beraber vahdaniyete doru byk bir istidat gze arpar. Orhun abidelerinden reniyoruz ki Gk Tanr btn m evcudatn halikdr.

Lkin A sra Y az Y er onun halk ettiklerini m ahveder ve yutar. Birisi yaratc, dieri yok edicidir. Birisi Siva, dieri V inadr. Btn ibadetler, btn adetler Gk Tanrya tevecch eder. N ihayet Y az Y er de onun bir parasdr ve ram olm aa mahkum olacaktr. Fakat ailenin ahengi gibi, gkle yerin de ezeli yer uyum as, bir ahengi var. Trkn babas Gk, anas Y erdir. Ruhu bu iki kuvvetin iftlem esinden dom utur. Dinin bu esasl akidesine totem izm ve natrizm devirlerinden bir ok arta kalanlar eklenm i bununla beraber Trkm enin tresindeki ahengi bozm am tr.

B u ahenki ikilik Trkm enin milli felsefesidir. N asl ki rann milli felsefesi de m cadeleci ikiliktir. Bu sebepten T rkm enin asli itimai hayatnda harem in, zhtn, kle ve istifra hayatnn pederahi tekilatn hibir mevkii yoktur. Ouz Gk Tanrnn tim salidir. G k Tanr atadr.

U z ve Y ahidir. Halbuki O uzun kars Y az Y ern tim salidir. Y az Yer atadr. Y avuz ve yam andr. M am afih Trkm enin ikilikilii hibir zam an inin ve rannkine benzemez. B urada Atam Gk Anam Yer akidesi vardr. Yani Trkm en iki m abudun aile direi olduuna kanidir.

Ouz tresince hakan kadar hatunun, bey kadar begm n de mevkii ve nfuzu vard. Sonra bundan ikili tasn if douyor. K avim lerin ak-kara, on- dokuz diye ayrlm as; Trkm enlerde sa kaan- sol kaan; Osm anlIlarda askeri ve m illi Anadolu-Rum eli tekilat vesaire gibi. Bu iki adedi ifttir. Yani asl birdir. Ve izdiva edince vahide m ncir oluyor. Halbuki bu ifte bir de merkezi, hakani, beyi ilave edecek olursak o zaman l tasn if tekil eder ki ite kutsi ekilde yaayan budur.

Kainatn iki ksm nn hususi renkleri vardr: ak-kara [ak budun, kara budun], [ak kamik, kara kam ik], [ak koyunlu, kara koyunlu] gibi. M erkezi ise hem en her zam an sem bol krm zdr. Trkm enlerde adi halk kara adrda, erefliler ak adrda, beyler kzl adrda otururlard. Kitab- Dede K orkutta okuduum uz bir hikaye bize olu olanlarn ak, kz olanlarn kara olu ve kz olanlarn krmz adra alndn anlatyor. A k ve kara, Trkm ene naks bir renktir.

M efkuredeki elm ann kzl olmas bu esastan geliyor. Trkm en40 dinini biri tre dini dieri sihir dini olarak ikiye ayrm ak ve Ziya Beyin tabiriyle trecilik ve byclk dem ek doru olur. Trkm enin hkiki dini treciliktir ki ikili tekilata baldr.

V e btn m ukaddes detler buradan kar. Drt iki tek iftidir. M erkezin ilavesiyle be doar. Trklerin m illi dini olan trecilik inklap bir hareket olm asna m ukabil, eski dini safhalarn arta kalan dem ek olan [byclk] m uhafazakar ve mevzii bir tekilatt.

Nasl ki Kuran- K erim de mesturdur: M usa aleyhisselam kavmine cahili asabiyetten vazgeerek kader ve vahit olan A llah tanm alarn sylerken onlar buza, ku ve boaya tapyorlard; her kabile kendi totem ini m uhafaza ediyordu. B ir farkla ki branilerde her inklap hareket sihri unsurlar tam am yla nesh ederken Trkm enlere by ile tre birbirine uygun ve ahenkli bir ekilde devam etmitir. O uznam enin beyanna gre O uzlar arasnda drt kahram an vard ki nikapl gezerdi.

B unlarn ilk byclk adamlar olduu aikardr. Orhun Trkm enlerinde rast geldiim iz Yer-Su perileri bu trecilie aittir. Tanr ile onun tali ilahlar dem ek olan zileri budun korkun grm yordu. B unlar treciliin ve pederahi ailenin yaratt um delerdi.

Bu cihetle ataya m ensuptu, halbuki dierleri eski klanlara ve ataya aitti. Bu sebepten am anlar kadn kyafetinde gezerler ve kendilerini kadn zannederlerdi. Tanrnn tim sali ay dede, Yaz Y erin tim sali de gne anadr. Trkm enin Tanrs kavm ine ancak m uhabbet. Trkm en A llahna korktuu iin deil, belki sevdii iin hrm et ederdi. A llahtan yalnz iyilik, fazilet ve doruluk gelirdi. Btn hastalklar, zulm ler, fenalklarn m enei Yer-Su denilen perilerdi; M slm anlktaki cin ve perilerin, makamn bunlar igal ediyorlard.

B ununla beraber yerle gn izdivacndan hayatn ahengi ve cemiyetin tem eli dom utu. Trkm enlerde on iki hayvanl takvim e ve Ouzun altl tasnifine izok olarak dahil olan tavan Bozoklarm m erkezi totem iydi.

Tabu olduundan dolay K zlbalar tavan yem ezler. Trkm en dininde byclk halinde yaayan ve tekinsiz olan her eye kar halk koruyan din adamlar, aman kam lard. B unlar yzlerine kaln bir nikap rterler.

V e kendilerini halktan saklarlard. Bugnn Trkm en airetlerinde bunu btn vuzuhuyla grm ek kabildir. Bu m erdiven ge km alar iin bir vasta idi. A cem lerin, sim urgu slam n burak am anlarn da bir barak vard. Bu hayvan turulla kpein birlem esinden domutu. B ununla beraber T rkm enin treci dini gayet ameli ve dnyevi bir dindi.

Bundan, hayatn ztlklar arasnda yapt ezeli ahenk K arm oiue unverselle ile aile, devlet ve il tekilatnn, m terek ve tabii bir itimai hayatn tem el ta olmutur. O uz tresine gre Ak Budun hukuk, servet ve devlete m dahale itibariyle tam am yla msavi idi. Trkm enler yedi yahut dokuz senede bir araziyi Ak Budun arasnda taksim ederlerdi.

T arhanlk bu umumi kaidenin darsnda kalr. Yegane tekilat gibi grnyor. Lkin hakikatte bu da devlet ve m illete hizm eti dokunan bir adam a hakanla kurultayn bahettii bir hak demekti ki tagallp ve Srvage usulyle katiyen alakas yoktu. V e Ak B udunla aralarnda bir msavilik olm asa bile bunlara da bir ok haklar bah olunm utu. Rom allarn plepleri gibi. Trkm enlerde hukukun m eneini Ak ve K ara B udunlarn m cadelesinde aram aldr. Kutatgu B iligde bunu bariz olarak grm ek kabildir.

Halbuki tebaas olan Dokuz Ouzlar U ygurdu. Bu sebepten, ahalinin ekseriyeti K ara Budun oluyordu. Bu sebeptendir ki Kutatgu B iligde Rom a patrisiyenleriyle plepleri arasndaki m cadeleden doan Justinyenus kaidelerine benzer, baz hukuki trelerin teekkl etm ee baladn grm ek kabildir.

Halbuki asl Trkm enler arasnda bu ayrlk ve m cadeleye mahal kalm yordu. Ouzun ikiliki ve ahenki dini buna mani oluyordu. Bu kelim e ok zaman umumi bir tabir olarak kullanlrken sonradan manas bir kavme tahsis olunm utur. N itekim Araplar, kendilerine yabanc olanlara Acem diyorlard.

Sonradan bu tabir yalnz rana tahsis klnm tr. Trkm enin byk bir kozmogonisi vard. M slm anlkta bunlar yedier kat halini alm tr. M slm anlkta bunlar m elaike ismini aldlar. Yer- S ular aa katlarda yaarlar ve insanlara zarar getirirlerdi. B unlar da M slm anlkta cin ismini tam aa baladlar. Trkm enler arasnda Buda, Brahm an, M ani, N asturi dinleri pek az m evki bulabilm itir. Halbuki U ygurlar bu hususta byk tesam uh gsterm ilerdi. Bu vasta iledir ki M oollar arasna bile baz M azdei akideleri intiara frsat bulmutur.

Lkin O rhun kitabeleri Trkm enlerin ne derecede dinlerine sad if ve sa f kaldklarn gsterir. Eski Akanla? Tacikleri idaresi altna ald. Evvela m alup oldular. Lkin Trkm en ehzadesinin vefatndan sonra hakanlar arasndaki m nazaa ve Uygur H azar Tibetlilerin ayn zam anda hcum u A raplara m eydan vererek, Trkistan ierlerine kadar ilerlediler.

Taciklerin M ani savm aalar ykld gibi Trkm enlerin bir ksm da az zaman iinde selefiyenin tarikna uydular. Ehlisnnet v el-cem aat n tam am yla m illi esaslara dayanan ve vahdeti olm akla beraber Allah- eytan umdesiyle ikilikilie byk bir istidad bulunan akide D octrineleri, Trkm enlerin treciliine ufak tefek istisnalarla uydu.

Bu sebepten ilk ham lede Trkm enler yalnz cizye vermee raz olduklar halde, yava yava tam am yla uygun bir din m anzum esine intibak edebilm ek iin, eski m nevver m aliteden pek az ey kaybettiler.

M slm anlk bir trecilikti. Cahiliyet devrinin bycln tam am yla nesh ediyordu. Halbuki Trkm enin hayat [trecilik-byclk] m anzum esinin ahenkli bir klli idi.

Bundan dolay Trkm enler M slm an olduklar zaman Tanr hakknda btn itikatlarn, hatta eski tabiriyle beraber m uhafaza ettiler.

Lkin byclk Kitap ve Snnetten ayrldndan ve Trkm enin rf de bunlar nesh etm ediinden dolay ilk defa olarak rf ile fkhn m cadelesine bir zemin hazrlanm oldu. D aha ilk asrlarda Takent, Semarkant, Farab, N ahab gibi Trkm en ehirlerinde yeni bir cidal hayatnn ilk nveleri inkiaf etm ee balad.

Sonra M srda Tulun lar ve hit ler, randa Savuntekin in tesis ettii G azneviler bu biim devletlerdendi. Bu devletlerin hanedan ve ordunun bir ksm Trk olm asna m ukabil btn tekilat, hayat, ahalisi, fikri ve m edeni fiiliyat rani idi.

M ezhepleri Snni olup, resm i lisanlar Farisi idi. Binaenaleyh bu devletler arasnda Trkm enin dini ve dnyevi kaidelerini aram ak tam am yla beyhudedir. D ier cihetten hakiki Trkm en ili henz eri fkhn nfuz etm ee m ahal bulam ad, bozkrlarda kapal bir alem halinde yayordu. Bu alem rann yerine geen Arap kavm inden kukulanm ad. Lkin m em leketini de brakarak yeni bir m efkure peinden kom ak dncesi de hatrndan gemedi.

H enz M slm anln m ahdut baz ekillerini ancak ehirlerde grm olan Trkm en ili M slm an A rap ili daha birbirini tanm am bilm em i iki yabanc alem halinde uzun m ddet durdular. Fakat ne vakit ki Sam aniler tagallp ederek Trkm enin karsna en eski bir dm an olarak ran kardlar. O zam an Trkm enler de yayndan frlam ok gibi ran ierisine doru inm ee baladlar. Bu byk hicret bir ordunun istilas deil, bir kavm in m uhacereti idi.

Tam am yla muayyen olmayan zam anlarnda Trkler daha iki defa daha aa A syay, ran istila ederek, ta A nadoluya kadar gelm i orada kk tutm ulard. Trkm enler airet asabiyetinden uzak olduklar ve m illet haline gelm ee byk bir istidat gsterdikleri cihetle, Araplardan ok daha kolaylkla slam dinine uydular. V e daha kuvvetli rabtlarla ona balandlar. B abeke kar harbe giden A fin ismen M slm an olm akla beraber henz daha eski byclk itikatlarn tam am yla tayordu.

Bundan dolay katledildi. Yine bundan dolaydr ki Trkm enler M slm an olm azdan evvel hibir frsat m cadelesi yapm adklar halde slam iyetle beraber m cadelenin bu safhasna da dahil oldular. E l-M aknu yani nikapl ism inde bir adam Sem erkant ve civarndan huru ederek etrafndaki bir ok halk toplad. B iliyoruz ki Trkm enlerin eski amanlar nikapl gezerler ve kadn elbisesi giyerlerdi.

El-M aknuun isyan T rkistanda olduka m him netice dourm ak zere idi. Lkin Arap ordular tetik davrandlar ve yaylm asna meydan verm ediler. B ununla beraber Trkm enin m uhafazakar ruhiyat byclk nesh ve iptal edemezdi. Bu suretle m edreseye intak eden Trkm enlerle, akslam el hareketini uursuz bir surette duyan halk ve onlara n ayak olanlar arasnda m cadele bir m ezhep m cadelesi halinde tecelli etti.

O nlara gre Kuran- K erim in ancak istiar baz noktalarn tefsir kabildi. Y oksa zahiri m analar m uayyen bir nokta-i nazara gre tevil ve tefsir etm ek doru deildi. V e M slm an F om alitesini aldldktan sonra tekye ism iyle din ve siyasette byk bir mevki kazanyordu. Pek iyi biliyoruz ki Trkm enler eskiden beri byk din adam larna Ata, Ede veya B aba diyorlar.

M slm anln ilk intiar zam anlarnda Bab- Fergana hreti. N efahatl-ns ile Reahat- A ynl-Hayatta bu devre ait pek ok evliya ve din adam larna rastlam ak kabildir. R eahatn kaydna nazaran U ygurca da A ta tabiri T rkm ence de babadr.

Orhun K itabelerinde baba tabirine rastlam yoruz. Daim a bu m akam da A ta kullanlr. Lkin baz U ygurca eserlere bab ve baba tabirlerinin dini adam m anasna kullanlm as sonradan umumiletii neticesini verebilir. R eahata gre bu iki tabir seyyanen kullanlabilir. H oca Ahm et Y eseviye A hm et A ta da diyorlar. Bunun hocas, B aba A slan ism inde bir Trkm en velisidir. Y esevinin halifelerinden Hakim A ta Sleyman A ta m ehurdu. Hoca A hm etin unvan da eski T rkedir.

U ygurlarda M slm anlktan evvel, bir Kara H oca ehri var, H oca A hm et Yesevi bu unvan o usulden gelen btn tarikata verdi. O uzun maviri H oca unvanl idi. Ataya gelince bu kelim e de atm aktan atlm m anasnadr. M alum dur ki Hazreti A dem de gkten atlm, cennetten tart edilmitir. Anadolu kylerinin, bazlarnda A na yerine A ba derler.

T rkede B e ile V enin ok defa birbiri m akam na kullanld nazara alnrsa bunu A va eklinde de okumak kabildir. A vm ak dm ek m anasna gelir. B uradan Avay peclrue m ukabili olarak karm ak doru olur. Hasl Adem- H avva kelim elerinin madde-i asliye itibariyle Sami lisanlarla hibir alakas bulunm am asna m ukabil, Trkn A tam -A dem H avva kozm ogonisiyle ne derecede m nasebettar olduu anlalr. Saniyen: En eski brani ve Sami akaidinde bu kozm ogoninin mevkii yoktur.

Bunu ancak um irMerin44 m em leketinden F ilistine m uhaceret eden Hazreti brahim den sonra gryoruz. Trkm enin Tresiyle Tevrat arasnda grlen m nasebet de bu m esele ile alakadardr. Salisen: Sami. Arap, Havvay A dem in kaburgasndan karm ve A dem in vesayetine verm itir. Arap da kadnn dun ve naks mevkii bu neticeyi husule getirm itir. D enebilir ki tarikat fkhla rfn, iki byk alem in birbirine uymas ve ahengini bulm asdr.

Trkm en rf nedir, biliyoruz. Bu neticeye varabilm ek iin slam fkhnn esaslarn grm ek icap eder. O rta A syada Krgz-Trkm enler tarafndan yaplan ve U yratlar mctem ias yasa diye m ehur olan kanun Trk trelerinden bugne kadar en bariz olarak yaayandr. Sonradan bunu K alm uklar da kulland iin K alm uklar K anunu diye tannm tr. M am afih bu tekilat Ouz tresinden birok noktalarda ayrlr. Fkhnn esaslarna gelince: Hulefa-y Raidin zam anndan itibaren genileyerek drt kaideye kadar kmtr.

B irincisi Kitap yani Kuran- K erim dir. Btn fkh hkm lerinin tem el ta Cenab- Hakkn sz dem ek olan K urandr. N ass n esaslarn hadisler itmam ve tefsir eder. N ass, K itap ve Snnete aittir. N assn em rettii Vacip, nehy ettii Haram dr.

H icretin seneleri arasnda, o vakte kadar pek ok m nakaalar ve Harici,. Lkin bu m ebde tarikatlarn kavmi ve milli menelere gre taksimine mani deildir.

A rtk zhdi tekilat dahilinde, hibir suretle Form alite zerinde m nakaa yapmak, yahut drt m ektebi birbirine kartrm ak mmkn olm ayacakt.

Bu suretle, tam m anasyla sabit-rigide bir hayat m anzumesi m eydana gelm i oluyordu. Trkn ikilikiliiyle, A cem in ki arasnda gayet canl ve aikar bir fark vard. O da T rkm ende bu ikiciliin bir ahenk ve bir izdiva vcuda getirm esi, randa ise ezeli bir m cadele Lutte uniuerselle halinde tecelli etm esinde idi. Yani Trkm en, kadnla erkein birlem esinden doan hayatn srrn bulmu ve haremle selam l birbirinden ayrmt.

Sofrada hakann karsnda hatun oturur; B uyruklara hakanla hatunun ismi bir arada geerdi. Pederahi devlet tekilatnn en bariz hatlarn tar.

Saniyen - rann dini tam m anasyla Sabit Rigide bir dindir. Y alnz treciliin zerine istinat eden ve itimai inkiafn ahengini bulam ayan bir dinin ite bundan dolaydr ki eski randa birok defalar dini inklaplarn ve gayet kanl, lkin akim itimai B ouleuersem entlerin dom asna meydan alm tr.

Trkm enlerde ise din, hayatn bir ahengi olduu ve itimai inkiafn seyrini takip ettii iin Souple bir dindir. Chavannes - Julien Stanislas - bni Batuta Seyahatnamesi. M alum dur ki felsefe sistem leri C los veya A clos olmas noktasndan iki esasl kola ayrlabilir.

System es hayata nihayetli-Fini bir hudut izerek ekil Forme istinat eder. Ve artk gne altnda sylenem em i hibir szn kalm adna kani bulunurdu. B una kar ak sistem lerde ise alem nihayetsiz- inbini olup, ekle deil, H areket M onrsnente istinat eder; ve daha pek ok eylerde sylene bileneceine kani bulunurdu. N itekim Skolastik felsefenin kapallna kar R nesans felsefesi en kuvvetli bir akslam el uyandrm t.

Bab- itihat n kapal olm as hem en birok m ezhep m cadelelerine kap at kadar. M eselenin vahim neticelerini gren birok fkh alim leri bab- itihadn alm as lehine bulunm ularsa da bu szlerini hibir zaman fiil haline koyam am lardr. Bunun sebebini m eselenin m ahiyetini tehis edem em ekte aram aldr. Fkh alim lerinin erin esasna uymayan btn meseleyi neye ham lettiklerini u satrlardan anlayabiliriz Ve eriat- slam iye gibi itihada byk bir ehem m iyet veren bir eriatta bab- itihadn insidadna dair bir delil-i erinin vcudu gayr m utasavver bulunduu halde in eriatnda m evcut olan insidat- bab- itihat akidesi her naslsa E hli-slam n arasna da sokulm u ve hibir esas- eriye m stenit olm ayan bir fikr-i sakim alem-i slam zerinde meum bir 'tesir hasl eylem itir Lkin bunun izah pek basittir.

Tarih-i lm-i Hukuk, s: Y alnz iin en acnacak noktas her naslsa Belki btn m ezhep m eselelerinin mihrak olabilecek olan, byle bir noktay her naslsa ile izah kafi deildir. Binaenaleyh bab- itihat m eselesinde de baka illet aram ak beyhudedir. N itekim ah sm ailin dedesi olan eyh Safiyttin Erdebili afii idi. M slm an fkhnn en byk kudreti mantki tasniflerdendir.

Y alnz denilebilir ki, M slm an fkhnda ekil genilem ee, baz yerlerde dierinden daha msaittir. Trkm enin trecilii pek az istisnalarla erin esaslarna uymutur. Eski Trkm enlerde bir nevi oru dem ek olan perhiz vard. Sonra senenin muayyen gnlerinde ayin yaplr ve kurban kesilirdi. Trkm en, A llahn vekili olan [di Kut, Kay Oan, Tanr K u tu] hakann rey-i amm usulyle intihap ederek o m evkie geirirdi.

M slm anlkta da esasen halife ammenin reyiyle intihap ediyordu. La ruhbaniyete fid-din49 kaidesi Trkn eski itikatlarndand. Cem iyette am anlarn mevkii rahip vaziyetinde deil idi.

Bu tarikin en canl m ridi ve ilk reisi Y eili Hoca A hm et idi. Y ukarda grdm z gibi B aba A slann talebesi ve m ridi olan Hoca A hm et gayet geni bir tarikat alem inin m ihrak oldu. H oca Ahm et Hanefi m ezhebinde idi.

Lisan- horandi bir m utasavvftan ziyade eski Trk nasihlerinin, velilerinin diline benziyordu. Y eseviden sonra Y usuf H em adaninin halifesi olan Hoca Abdlhalik Gucdvani, Naki denilen ve Y esevilikle mvazi olarak giden tarikin ilk m essislerinden biridir. A nadoluya Tim urlenkle beraber gelen bu tarikatn en m him sim as H oca M uham m et Bahauttin N kibenttir. M ensup olduu tarikata kendi ismini veren bu zat, eserleriyle m ektebinin hudut ve m ecrasn da izdi.

Yesevilikle Nakiliin fark nerede idi? H er ikisi de halk arasnda yaam ve halktan kuvvetini alm olduu halde baz noktalarda olduka mhim farklar var. Evvela N akilik Buhara vastasyla Hint tasavvufundan mlhem olm utur. Sodlular zam anndan beri H int ve ran itikadatnn ura olan B uhara bu tarikata da tesirini icra etti. Saniyen, N akilik fkha daha ziyade m erbut ve m tem ayildir.

Bu tarikat kaidecilikten kendisini kurtaram am tr. Halbuki Y esevilik fkh kadar, belki fkhtan ziyade rfe mevki vermi, Trke iirleri, halk musikisi ve ayinleriyle kaidecilikten -olduka- kurtulm utur.

R eahat bundan bahsederken diyor ki: Trkistan halk H oca A ta Yesevi derler. A ta eeri kim N evai dilinde baba dem ektir. A m a Trkler m eayhn ulularna itlak ederler. Hoca A hm et H azretleri keram at- celile ve m akamat- aliye sahibi idiler. N evai yahut aatay dili Uygur lehesidir. Evvela Y eside Baba A slandan ders grd. Sonra B uharaya giderek H oca Y usuf Hemadani ile m nasebette bulundu. O rta A sya M averannehirden taan Trkm en akm lar A nadoluya kadar olan geni yol zerinde kesafetli izler brakarak ilerledi.

Ey lk H anlarn veziri olan Sokm an ldkten sonra Trkm en beyleri toplanarak oullarndan Seluku yerine han intihap ettiler. Y ukarda da sylendii zere Eylk H anlar bir Trkm en hanedan idi; btn Trkm en uluslar ona tabidi. Tum an Handan beri hakanlk Kay, Bayndr, Salur gibi m ehur boylar arasnda birka defa deim iti. Bu sefer de Salur boyundan olan Eylk H anlar Trkm en m tem iasnn riyasetinde bulunuyorlard.

Hele Eylk Hanlar, m em leketten uzak derek saray hayatna daldktan sonra bu m eyelan bsbtn ziyadeleti. Selukun vefatnda be olu ile iki kardei kald. Boy beyleri toplanarak, bunlardan Turul beyi intihap e ttile r. M illi Tetebbular M ecmuas. Tefrika Selukname: Yazczade. Bahriye Matbaas. O srada henz Trkm enler yerlem em ilerdi. Gebeler arasnda ise slam iyetin nfuz etm esi gayr m mknd. Bu sebepten dini tekilatn slam suretine intibak iin lazm gelen iptidai hazrlklar vcuda gelem edi; bu ancak beinci asrn son zam anlarnda doabildi.

Jam esin bir ifadesine gre: marazi haller, zihni hayatn baz anasrn, her zam an kendilerine m uhit olan dier hadiselerden tecrit ederek, bizzat m ahede etm ekliimizi tem in ederler. Bedenin terihinde m ikroskobun fi grd bir vazifeyi bunlar ruhun terihinde grrler.

Bu m talaa, son devir ruhiyatlarnn m arazi uura ne kadar ehem m iyet verdiklerini gsterir. Pierre Janet, nevrozlar tetkik suretiyle hakiki ruhiyata varlacandan bahsetti. H atta Blondel daha ileriye giderek nevropat- itim aiyeye mukabil ferdi ve ruhu hadisenin esas olarak vazediyordu. D ier cihetten itim aiyatlar, iptidai cem iyetlerdeki sihirbazdan mtekam il cem iyetlerin dahisine kadar btn ferdi ve deruni kuvvetlerin izahndan vazgem eye tem ayl ediyorlar.

Delacroix, ruhiyatn hududunu dini hadiselere tem il ederek Jam esin dini tecrbedeki usuln, baz tadilatla tatbik etti. Sihrin, bynn teekklnde ferdi am illerin tesirini itiraf suretiyle H ubert ve M auss, Durkheim m ektebinden ksmen. Jam es, alelade dini haletin nevropatta en parlak, en m keef olarak gzktn sylyordu. Bu kanaat, dini ruhiyatta da marazi uurun ehemmiyeti olduunu gsteriyor.

Esasen, btn senesterizik haletin, insandan baka hibir zi- ruhta bulunm ay bu ciheti m eyyid deil m idir? Uzvi veraset, hayvanatta cm le-i asabiye hastalklar denilen nevi im diye kadar arz etm em itir.

Jam es iin bile uzviyette cmle-i asabiye inkiaf ettikten ve m uhtelif marazi ekal aldktan sonradr ki faaliyet-i ruhiye balam tr. Btn hadisat- ruhiye hissen m uharrik sensari-m atrise bir suretle zahir olur. B unlar ise yalnz cm le-i asabiyede tekevvn ederler. A ncak bir tehlike karsnda harekete gelen ve kzan hayvana m ukabil, insann asab daim a hal- faaliyette, yahut bir ok m arazi ekillerde bulunabilir.

H asl B londePe hak verdirecek derecede denebilir ki, ruhi hadisatn hem en ksm azami deruni, marazi tezahrle de kendisini gsterir. H atta L etoum eau, K yenigos gibi itim aiyatlarn teaddi ihtiyalarndan balayan uzvi itimaiyat bunun ayndr.

Bu tarz telakkiye tem ayl edenlere gre niin hayvanlarn cem iyet tesis etm edii, yahut neden insann haricinde, m tezahir ruhi hayatta balam ad ancak bu vecihle izah edilebilir.

Zira, halet-i asabiyeyi kaldralm cem iyet ve ruhi faaliyet de beraber kayboluyor halet-i asabiyeyi ikam e edelim bin-netice cem iyet ve ruhi faaliyet m evcut ve hazrdr. M adem ki, asabi veraset, ruhi ve. Halbuki asabi hadisedeki m abehet hakikattir. A ncak yine asabi veraseti meyyiddir. Ruhi hadise onun neticesi ve eseri addeylem iyorsak m utlaka yaseri bir ekilde reim in derununda ruhi bir tam aniyet kabul etm ek, yahut hadise-i ruhiyeyi bilahare m tehaddis telakki etm ek zaruridir.

Yoksa ondan m tevellit, deildir. Bunun en byk burhan, cmle-i asabiyenin baz Fakari hayvanlarda inkiaf etmi olm asdr. N eden cmle-i asabiye m evcut olduu halde, cem iyet ve ruh hayat balam am tr? B una kar, ya hayvan ruhiyatn ve itim aiyat sevk-i tabiisini ihad ederek cevap verilir; yahut cmle-i asabiyenin hal ruhunun tekevvn iin lazm olan m uayyen bir tekam l derecesine henz varm am olduunu syleyebilir.

Evvelen; hayvan ruhiyat hakkndaki m talaat hatrlam ak icabeder. Saniyen; iddia edilen itim aiyat sevk-i tabiisinin, cm le-i asabiyeden tam am yla m ahrum olduunu da unutm am aldr. N ihayet son serdedilen delil, en fazla hakikate yakn gibi gzkenidir. Filhakika zi-ruh ve itim ai bir mevcut olan insanda cm le-i asabiyeyi, en ziyade inkiaf ve tekem m l etm i olarak gryoruz. Cm le-i asabiyet ile itimai ve ruhi hadisenin ayr ayr birer ey olduklarn anladktan sonra, imdi de hayvan ve insan arasndaki hal- asabi tahvilinin neden ileri geldiklerini tetkik edelim.

Alelum um , bu tarzda bir taharri iin m racaat edilen usul takip ederek iptidai insan ve m aeri tasavvurlarla megul olm ak m uvafk olur. H ubert ve M aussun A vustralya kabailinde yaptklar tetkiklerle Levy B ruhlu esas ittihaz edecek olursak, grrz ki, iptidai cem iyette sihir vecit halinin azami inkiafa geldii bir sahadr.

Sihirbaz, azndan kpkler gelen, gznn nnden hayaletler geen, dima bir girdabat iinde dnen isterik bir adamdr. H uberte gre, sihr kudret nadiren m evrustur. Uzun m ddet orada m nzevi bir hayat geirir. Daim a vecit anlarnn tevlit ettii asabi ihtizazlar tem adi eder. Zaten, K ynn dedii gibi m ensek ayn fiili, ayn erait dahilinde, tevlit etm ek ihtiyacndan yani itiyadn binas olan ihtiyatan domu, deil m idir? Bu dini itiyat, bilhassa harici alem le tem as kesildikten sonra daha nafiz bir surette sihirbazn zerinde kendini gsterir.

N ihayet tabiat ve ahsiyetini derinden derine tebdil eder. Sihirbazn yeni bir hayat vardr. Eski hayat artk bitmitir. Sihrin ananetine ithal edilir. V e bu ananet onun iin kymetli olur. Hiddet, teessr, tahayyl, gayz gibi asabi haletler bu vasta ile inkiaf ederek itimai birer form l alm aya balar. Sihr in icra edildii mahal, etrafndaki m ukaddes eya ve tabiat, klann m ezarl heyet-i m ecm uasyla bir m edine tekil eder.

Sihirbazla beraber btn bu eya ve tabiat bir kl vcuda getirir. Ferdileen kudretin, ailenin nvesini aram aldr. H ususiyle aile, teesssnden sonra m anus ve bunun ihlafa intikal eden sihr-i kudsi ile lakudsiyi deruni ile hariciyi tam am yla tefrik ettiinden bu suretle aile ahlak, izzet-i nefis, gurur, haysiyet, kibir, ilh B u suretle aile m cadeleleri, kan davalar ve intikam - ahsi tem ayllerinin m anas anlalm olur.

Vecd-i itim aide seyyal ve tecem m u anlarna m ahsus olan cemiyetin kudreti ferdileen gruplarda, ailede tekerrrle itiyat haline gelerek, ikinci bir tabiat m eydana getirdi.

Bu tabiatn ruhi tezahratna hiddet ve kin, uzvi tezahratna da cmle-i asabiyenin bozukluklar yahut daha umumi bir tabirle nevroz ismi veriyoruz.

B undan da anlalyor ki, nevropat, bilhassa sihirde tehis eden itimai itiyatlarn uzviyette tevlit etm i olduu bir hal-i m anzum dur. Binaenaleyh insanla hayvan arasndaki cmle-i asabiye farknn mevlidi bizzat itimai hadisedir. Fakat denilecek ki, sihirbaz iptidai insanlar ierisinde esasen cmle-i asabiyesi bozuk olan bir kimsedir. Bu istidat, onda dinin srri bir ekilde tekevvne saik olm utur. Sonra ayrca, neden dolay ayn asabi halin filann dier fertlerinde tekevvn etm edii sorulabilir buna kar, evvelen sihirbazn bilatedri erkan ve m enasik in icrasna sevk edildii itiyat ve itizalden sonra kendine k ef ve ilham n baladn syleriz.

Eer istidadn vcudu hakknda srar edilirse o zaman da, btn etnograflarn Frazer ve T ylorla beraber m evrus hal-i m arazyi kabul ettiklerini zikretm ek kifayet eder. Saniyen ayn itiyat ve itizali55 btn klan efradnda tatbik etm ek mmkn olm ad iin buradan m ahdut ahslara inhisar etm esinin sebebini anlarz.

Jam esin itiraf ettii gibi, gayr- kabil-i itiraz bir vakadr ki, dini hayat bir adamn btn fikrini ve faaliyetini m assettii zaman, onu garip, eksantrik bir hale koyar. Bu hal, evvelce m stahzar uzvi eraitin neticesi olmayp, bilakis tekrar ve itiyatla uzvun zerinde intiba ve tahavvl tevlid eder.

Bu tahavvl m ktesep seciyelerin menfi ve marazi bir tezahrdr. Binaenaleyh intikal ederek, uzviyetin m ukavem etine ram en bir ka nesil kadar devam edebilir.

V e ayet bu hal, btn tekilat itim aiyenin tebdilinden m tevellid ise o zam an intikal seri tahavvl halinde vaki olarak, bilakis uzviyetin tekam l zerinde m essir olur. Bu m talaattan anlalr ki dini ruhiyat, ayn zam anda tekevvn ruhiyattr. Bu uur hakkndaki telakkim iz her ne olursa olsun, en basit ekli grm ek merak hepim izde m terek olacaktr. Bu suretle ruhi tekam l, bir an vahidin verebilecei dahili tecrbeye inhisar etm eden, btn m erhaleleri tetkik edilebilecektir.

Dahili tecrbe, ruhun tekam l safhalar hakknda bizi tenvir ettii halde, tarihi mahede tekevvn ve. Hal-i vecdin ayn surette idamesi kabil deildir. Binaenaleyh mukaddes eya ve mabuda ait olan eylerle itizal aleminde kalan bir zahidin temin etmesi lazm gelir. Biz buradan, um um iyetle dini ruhiyata bir num une olm ak zere, A nadolu tarihinde tesadf edilen balca m utasavvflar, ruhi ve asabi irazn tezahrleri noktasndan tetkik etm eye alacaz.

A yrca lisan, edeb ve tima tarihler iinde birer m evzu tekil eden bu ahslar m talaa ederken, onlarn bilhassa asri hayatlarn, aile ve intisaplarn nazar- itibara alm ak lazm gelir. Bilahare btn slam m utasavvflarna ayn m ahedeyi tam im etm ek zere, im dilik bunu yalnz Anadolu tarihinde tecrbe etm ekle iktifa edeceiz. A nadoluda tarikatlarn teesss ve intiar bir taraftan edebiyat ve din tarihlerim iz iin tetkik mevzuu tekil ettii gibi dier cihetten bizzat fikri hayatm zn tekevvnn izah eden m em balardan birini vcuda getirir.

G erek Selukiler devrinde, gerek Osm anl saltanatnda A nadoludan yetien balca m utasavvflarn muayyen bir m eslek takip eden alim ve hakim lerin ekserisi tarikatlar vastasyla tayin etm em ilerse bile, hi olm az bir tarikata m ntesip bulunm ulard. Binaenaleyh, m em leketin fikri tarihiyle m egul olacaklarn da, bu ok m nteir ve seyyal m evzuya ehem m iyet verm eleri icap eder.

Edebiyat ve din tetkiklerinde olduu gibi, bu sahada da tekyenin m eneini tarikatn erkan ve m enasikini m talaa ederken, klasik tasavvuf kitaplarnn, silsilenam elerin verdii m alum atla iktifa etmem ek en eski vesikalarn yardm yla dier am illere intikal etm ek lazmdr.

Faraza, Geyikli B aba hakknda akaik- N um aniye56 ok hsn-i ahadet ediyor: G azala nispetle mehur, arifbillah eyhtir. G eyie binerek dolard. Hoy beldesinde domu, sonra Diyar- R um a sefer ederek B ursa fethinde hazr bulunm utur.

Sultan Orhan tarafndan kabri zerine bir kubbe bina olunm u, m erkadi ziyaretgahtr. E v k af kuyudatndan, Sultan y vakfna ait czn bir kenarnda, Orhan G azinin Geyikli B abaya vakfetm i olduu em lakle beraber hediyeleri de zikredilm itir. B unlar iki kp rak ve iki kp arap idi. M akalem izin mevzuu olan B arak B aba da bu safhay btn vuzuhuyla arz etm ektedir.

N ecm ttin Kbra halifelerinin Diyar- R um a seferi, emsi Tebrizi vastasyla M evlanay, Baba Kemal H ocend ve eyhl-Vefa tarikatyla da B aba lyas ve Hac B ekta m eydana getirdiini, B arak Babann bu tarikata m ntesip bulunduunu yine silsilenam eler delaletiyle reniyoruz.

Han elisi diye m ehurdur. B elinden yukars plak olup aasna krmz bezden bir futa balam , bana h afif krmz bir sark eklinde tlbent sarm ve iki taraflarna m anda boynuzlar raptetm tir. Elinde gayet uzun ve byk bir nefir kabaktan mamul byk ve siyah bir kekl olup ay gibi oynar, maymun gibi syler. G ayet m urdar idi, ayn halde, ayn kyafette sekiz on refiki olup bunlarn elinde, fazla olarak daire dedikleri kasna byk, kenarlar zilli birer d e f olduu halde gittikleri ehirlerde, kylerde bir daire eklinde durup bunlar alarlar, Barak Baba oynard.

H er ne. Feraiz ve m uharrem at inkar edip esas feraiz hubb-i Ali der idi. A yninin iddiasna ayniyle itirak iin, Barak Babay izahatla, dier vesikalar m talaaltm z baka bir cihete tevcih hususunda bize hizm et ediyor.

B arak B aba daim a cezbe halinde bulunan, ve zaman zaman gaipten sedalar iitip, ilhama m azhar olan, bir ok m ddetler itikafa ekilerek zht ve takva iinde perhizkar bir m r srdkten sonra, asabn tem bih edecek yem ek ve m skirat nam na ne varsa, ibzal ile ksa bir m ddette istimal eden bir dervi-i ilahidir. Baba, btn sufler gibi vecde geldii zam anlarda isteri iraz gsterir, azndan kpkler gelir ve bu m ddet zarfnda eksik, m anas mphem bir ok cm leler, krk m sralar sa rf ederdi.

Kelim at- B arak Baba bilahare sekiz yz elli senesinde Farisi olarak erh edilm i; ve baz nadir nshalar erhiyle beraber m ahfuz kalmtr.

B ir nshas B ritish M useum da m evcut olan ve m ecm uu on sahifeye inhisar eden bu erhin dier bir nshasn da U nkapan Buhariye D ergahnda eyh Ali E fendinin ktphanesinde grmtm. B irok m ecm ua ve risalelerden ibaret olarak kitabn ortalarnda erh-i K elim at- eyh B arak serlevhasyla m evzu bahis eser balam aktadr. T arih ve lisan kym etine binaen, m etni kararak buraya aynen naklediyorum. Y e f alu m a yeau ve yehkum u m a yuridu.

U lu Tanrdan ferm andr ve ferm andr. D eniz tiller, st gller, bal rmaklar. Hanlar, vezirler, bykler, kadlar, danim entler, M eayihlar, ahiler, ulular, azizler.

Y edi deniz, yedi ortasndaki bir aydn gevher. O aydn gevher yresinde yetm i biner da. O dada arslanlar, kaplanlar, imalar, Geyikler, borler, aylar, akallar. Satuk Ata, M iskin Barak. D nz neye yorarz? Hayra yorarz. K ubbe kubbe arefeler, ulu ulu bayram lar.

E lem olam lonbay lonb. B ism illah. Baraz, bazardin bazar. Bazar uzar. Danim entleri ne bazar yevm bazar hayr bazar. Yevm var yol dzer, yevm var yolundan azar. D nk bazar ne bazar, bazar bugnk bazar. Bu sebeknini okuyan yolundan nite azar? K udret evgan beynin zer. Tanr iren ondan tizer. Bism illah. A ydn beca, altn eik, gm kap V e zerde pirin, kur kum ak ve dane dlbent. Yedi kat yer dek, yedi kat gk brk, D enizler bade, kuh-i Kaf, tekye ok, O badeden itk, m est olduk, Hayran olduk, ok m est odi, H ayran odi, sabah ode est.

Salnp geldin, seirttin, Bostan ayguna selam vermedin. Pes, bilm em i seferi atna tiken batal. K arda seir bostana gir, Bostan ayguna selam ver, Otur, doyunca ye. Seirttin bostana girdin. K zp geldim bulmadum. B ut term ndm re olup ndm. Espahi iken bek oldum, G nde b ir kaz yedm, Sultana hyanet eylem edm. D inina kavvan oraysnz ovat stanbul aryar fat M uham m ede salavat. K ar kar ardaklar K arsa karsa oyunlar.

D okuz kz bir sokum. Y erden gge bir ekser, M utum uz yedi ekser, Zehi med-zehi ekisar. H er ki bu sebekni anlad, onlad, n m ana baet.

Ki anlam ad, tanlad, n tanlad, Kavi savl oldu, n kavi savl oldu. A vret tavl oldu, n avret davul ald, N eter neter gk oldu. Kat tem m e hazel-risalet-erifl-m sem m a bi eyh Barak senete selase ve ham se ve ane li-makam Am asya Eserin hatim esinden A m asyada Baba lyas m akam nda erh edilm i olduu anlalyor.

V e Burak, yahut Trke tabiriyle B arak B aba senesinde H alepte ahalinin tazyikine duar olarak ldrlm tr. B arak , eski Trkm enlerin, am anlarn ge ulatrm aya m ahsus m uhayyel kanatl bir beygirin ismi idi. Trkm enlere gre tanr Gk idi. Ezeli, zi-hayat ve zi-uur bir m evcut idi.

O nlara nazaran gk evvelce arz ile m telask olup bilahare yekdierinden ayrlm t. Bu ayrltan ate zuhura geldi. Trkler btn m evcudatn mebdei ve hayatn m emba olm ak zere bu sem a ile arzn ayrlarak tekrar izdivac hadisesini kabul ediyorlar. A rz ile sem ann iftirak, ve tekrar birleebilm ek iin cehdi suretindeki E flatunun tahattur nazariyesiyle H egelin m ddea ve nakiz-i m ddeann terkibi hakkndaki telakkisinde, son zam anlarda intiara balayan yeni R om antiklerden Karue ve B aldw inin kanaatlerinde, hasl skenderiye M ektebine kadar btn m utasavvflarn tem ayllerinde, Trk kozm ogonisiyle bir itirak mahede etm em ek kabil deildir.

O nlar semay m zekker arz m ennes addediyorlard. B irincisine ata , kincisine ana derlerdi Bilahare randan gelen H rm z telakkisi bu itikad tevi ve yeni ber ekil arz etti. Trkm en, Uygur, K rgz itikadatnda halan am aniliin devam eden izlerini tetkik edebiliyoruz. Japonlarn eski dini olan intoizm yeri g tem sil eden zanagi ve zanam inin izdivacndan gne ilahesi olan Tanjo-dayijinin doduuna kanidir. M verrih iratorinin tetkikat neticesinde Tanjo- dayijinin bir ok m uhacirlerle beraber Japonyaya ilk gelm i olan am an olduu anlald T anjonun Heian no jidai hkm darlarna verilen unvan olduu, hkm darlarn ayn zam anda dini reis bulunduu ise malumdur.

Trkm en am anlar ikinci Harezm m uhacereti zam annda byk b ir kesafetle A nadoluya geldiler. Berke Han, K eslsenkim , gibi reislerin m aiyetinde gelen yeni airetler B ozok havalisinde yerletiler. Sulucakarahyk bunlardan biridir. D ier cihetten ananevi. B u zaman itiraki, gittike iki dini akide ve m ezhebin ittihadna m ncer oldu. Hac Bekta, bir tarafndan H oca A hm et Y esevinin M akalat- Erbainini num une ittihaz ederek yeni bir M akalat- Erbain te lif ederken, dier taraftan am anlarn su ktphanesi, ve eski Trkm en atalarnn m m essili olm ak zere iki akidenin ittihat ettii noktaya tesadf ediyor.

Barak Baba da, Aybek, shak vesaire babalarla beraber bu zmreye dahildir. Babalar, Trkm en airetlerinin am anlar ve sihirbazlarn tekil ediyorlard. H uberte gre, sihri kudret nadiren m evrustur, ok zaman m enasik le itigal edenlerden birinin kazand bir itiyattr. M stakbel sihirbaz, bir orm ana ekilir. D aim a vecd anlarnn tevlid ettii asab ihtizazlar tem did eder Jam es, bunlar btn suflerle beraber dini ahslarnda kuvvetle tem sil eden nevropatlar olarak tavsif ediyor H erhalde itimai hayatn dar ve sabit suretinden harice karak ihtiraslarn inkiafna m saade eden ilk nevre olarak bu sihirbazlar kabul edebilir.

B arak Baba da A nadolunun hem en drt kesini gezerek, zam an zaman ran, A rap tarikatlarnn tesiriyle Hululiye, M ebbihe ve ia-yi galiye, yahut snaaeriye nazariyatna ayn derecede m sam ahakrlkla ru-yi m uvafakat gsteren, fakat hakikatte, revata olan m ahdut tabirleri ezberlem i, bir Trkm en am anndan baka bir ey deildir.

Barak Babann eserini tahlil, lisan ve edebi bir m esele olduu iin bizim vazifem iz deildir. Y alnz hususi hayatna nfuz ederek, kendisinde nevropat irazm n ne suretle inkiaf ettiini, ihtiraslarnn nasl karlandn izah ediyoruz. B arak Baba, Tokat civarnda at nahiyesinde B aba lyasn iradna m azhar olmu, bilahare btn A nadoluyu gezerek T ebrizde Olcaytu M uham m et Hudabende H ana arz- hulus etm itir.

Bu cihet, M oollarn A nadoludaki nfuzlarn tem in. O sralarda sm ail ve Batn akaidinin intiar da kendisinin bu akidelere m ensup bir propagandac olm as ihtimalini ortaya koyuyor. Vaka, Baba, Irak ve am a kadar birka defa seyahat etmi, b ir ok m ezhepler ve tarikatlarla tem asta bulunm utur. Fakat A yninin rivayetlerine nazaran T rkeden baka hibir lisana v ak f deildi. Sahte bir dervi olm aktan ziyade, dini erkan ve akaitten bihaber ayya ve meczuptu. B irok zam anlar m utekf yaar; azay tahrik edecek m skirat istimal eder.

Az uyurdu kendisinde m ehud olan havarik i bu hareketlerine medyundu. A yn havas ve evsafa m alik olan bir aileden geliyordu.

N evropat, irsi bir hal alarak, H arezm den gelen Bozok T rkm enlerinden Barak B abaya intikal etm iti. Daha kklnde marazi bir cmle-i asabiye sahibi olan Baba, bilahare Efsus, at ve Sulucakarahyk sihir m erkezlerinin talim iyle inkiaf ederek, bir Trkm en sihirbaz olm utur.

Anlja-y M erik gibi tarikat risalelerine inanm ak lazm gelirse, O sm anl D evletinin banileri arasnda Bektai dervilerini, babalar zikretm ek kabildir. Tezkirenin senesinde yazlm olm as, rivayetin pek de efsane addedilm em esi iin kafi bir sebep olsa gerektir. Akem settin V ilayetnam esine nazaran, Sulucakarahykte tevattun etm iken bilahare K rehire giderek, ehrin hakim i N urettin B eye him m et nazar eylem i , btn o m ntkay daireyi nfuzuna almt.

Hasl btn bu m talaalarda, ve bilhassa yenieri glbankm n kdem inden byle bir m nasebeti vehleten inkar etmek kabil olm ad grlr. Esasen, ocann teekkl m eselesinde m utlaka Hac B ekta n o vakte kadar ber-hayat olduunu kabule m ecburiyet yoktur. Dier cihetten, m verrih olm aktan ziyade mni olan bn-i K em alin tarihinde, bu vakaya dair bir kayda tesad f edilem em esi de ayani istinat bir delil olamaz. Zira A hm et em settin E fendinin eserinde ihmal ve hazfettii yalnz bu nokta deildir K aram an Beyin babas N urettin Torak Bey, bizzat at nahiyesinden Baba lyasa m ntesip olduu gibi; Karam an ve M uham m et B eyler de Larende de ayn tarikten ayrlan eyh A rz n m rit ve dervii idiler.

Btn bu iddialardaki m terek noktay, sathi bir hkm le, tarikatlarn bilahare kendi lehlerine uydurduklar hikayelere atfetm ek doru olam az. Bu eserlerin ierisinde dini ve sihri hayatla alakas olm ayan tarih ve vakfiye gibi vesikalara da tesad f edilir. Zaten, eski devletlerin teekklnde sihirbaz n hususi bir mevkii olduundan grmemi m iydik? Tim uin, K keye istinat ederek ykseldi. M ukaddes Cerm en m paratorluunda papalar bu vazifeyi ifa ediyor.

Olu Karaman yerine bey edip, kendi Sivasa geldi. Baba lyas derler bir ulu eyh var idi, ona biat edip, sofu oldu. M ore K ardava topraa m arbut ferdi kuvvetle, binnetice saltanatlarn teesssnde sihirbazn m evkiini izah ettiler Bu Trkm en reisi b ir ok zamanlar, boy beylerinden fazla tarikat erbabna, ar tekilatndan ziyade sihr hayata tabi olm utur.

Edebaliye dair m evcut rivayet ve hikayeler bu ciheti m eyyiddir. M urat Babaolu, Berami-i eyma, lyas Fakih, ilh. O sm an G azinin, A hi Durur, M uham m et eyh ilh. Gibi bir ok derviler de Orhan G azinin perverdesi idiler Facebook gives people the power to share and. Look to abuse your range by poking the enemy consistently before looking for the all-in. View the profiles of people named Jayce K.

Solo Build por dracheS5 S5 ¡Soy muy bueno y mi vehiculo es aun mejor! Türk şikişmw porno. Bu oyunlardan öğrend. S9 Patch 9. It can only get better from here, so stay tuned. Hemen şimdi bedava oynamaya başlayabileceğiniz LoL oyununda kullanılan bütün kavramlar, terimler ve bunların açıklamasını eksiksiz bir liste olarak bu yazımızda paylaşıyoruz.

Learn more about Lucian's abilities, skins, or even ask your own questions to the community Lucian Build Guide for League of Legends. Lol isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends. Ezreal Runes for Patch Find the best Sion guides that will teach you which items to build.

Find the best Jayce build guides for S11 Patch Jayce B नाम के लोगों की प्रोफ़ाइल देखें. Warwick build guides - op. Jayce has 5 jobs listed on their profile.

Welcome to JayceGilley! Watch and chat now with millions of other fans from. Vayne build guides - op. Check out Jayce Elliot's high school sports timeline including game updates while playing football at Hayesville High School from through.

Jayce Andrade born , Venezuelan volleyball player. Hatta normal arama sistemlerinden bile daha doğru sonuçlar alıadığınız konuları, hatta yıllar önceden hatırladığınız bir topic' i bile bulmak bu.

View builds, guides, stats, skill orders, runes and masteries from Pros playing Kog'Maw the Mouth of the Abyss. League of Legends - Classement des invocateurs, sorts, champions. Benzer Rehberler. AP Nasus S8. I am Juan Carlos Valenzuela, an artist from the Philippines with the dream of bringing your goals and visions to life.

Lee Sin build guides - op. Bu enerji hem kritik vurmanızı hemde Q beceri sayesinde belli bir miktar can kazanmamızı sağlar. Gardez bien à l'esprit que ce guide n'est pas gravé dans le marbre — vous devrez faire preuve d'adaptabilité en fonction du déroulement de votre partie mais aussi vis à vis de vos adversaires, particulièrement après l'achat de vos items principaux. Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat. Donec nulla felis, vulputate fringilla ultrices id, congue et odio.

  Welcome to Scribd!

Cengiz, Ouz yasan dstur sayd. Tim urlenk ve Babr, O uz tzklerini kalem e alarak kitap haline koydular. Ouz tresine gre hibir Trkm en B eyinin haberi olm akszn idam edilem ezdi. D evlet aleyhinde fesat cem iyeti kuranlar, asiler, kocal kadnlara sataanlar idam olunurdu. K z olan kzlar kandranlara hapis cezasyla beraber o kzla lnm ek m ecburiyeti vard. H rszlar aldklar eyin on mislini verm ee m ecbur idi. Hakan bu kaideler haricinde hi kimseyi cezalandram azd.

Trkm enlerde askerlik de treye tabidir. Askeri tekilatn banda Suba vard. Bunun m aiyetinde BuyrukMar bulunurdu. Btn ordu batan baa atl idi. Orduya airet halinde itirak edenlerin banda reisleri bulunur. V e reislerden biri hal-i harpte intihap olunarak Babu olurdu. Hakann m aiyetinde K apuk denilen dairede bir nevi hassa askeri vard ki A yrat derlerdi. A sker um um iyetle eri idi. Atsz olanlara Yaya eri [Yenieri gibi?

Uygurlar, Kapuk A yraklarn esasl tekilata balayarak K apuk K olu askeri yapm lard. Tarhanlar, OsmanlIlarn tm arl sipahileri gibi m aiyetleriyle, boy bekleri onar bin kii ile harbe gelirlerdi. Trkm enlerin treye bal olan bir ok esasl team lleri vard.

B unlardan en mhimleri Sefer denilen av merasimi, len denilen milli ziyafet, Srek denilen m terek ayinler ve Yog denilen cenaze merasimi idi.

Sefer m erasim ini Divan- L gatte, kitabelerde ve bir ok slam tarihlerinde grm ek kabildir. Seferde btn m ertebe fark ortadan kalkar. Burada bey, kaan, budun, birbirlerine kararak birlikte ava karlar. M srllarn Apis de aradklar hususiyet gibi Trkm enler de m ukaddes kzde baz ayrt edici vasflar ararlard.

V urulan avlardan bu hususiyetleri tayann eti beyler m eclisinde yenirdi. Bu kzn yahut bulunm azsa atn kuyruu bayraa taklarak T ug husule gelirdi. Trkm enin en ziyade milli team llerinden olan sefer slam dan sonra bile uzun m ddet resmi hayatta yaad.

Seferlerde kz yerine at da kesilebilirdi. Bugn K rgzlar arasnda en ziyade at kesilm ektedir. Kitab- Dede K orkutun her sahifesinde bu team le tesad f etm ek kabildir. B ir len esnasnda yirm i drt boydan her birinin neler yediini Ouz efsanesi tasrih eder. Bu hisselere Skk diyorlar. Bu ayinde Ouz tresinin esaslarna dahildi.

Treye gre; ayine riyaset eden B albaPd. Ayinde; A raplarn naileri karl olan A la y c la ra Yogcu nezaret ederdi. Y ogcular hem reis hem de air olurlard. M erasim; m em lekete klc veya kafasyla byk hizm etler eden bir beyin vefat zerine tertip edilir, ayine budunun civarnda bulunan btn efrad itirak ederdi. Ayin bir kom m oniyun halinde cereyan ederdi. Yogcu Sagu denilen; len beyin hayatnda yapt ilere dair bir iir okur.

Yucular ve budun alarlard. M iladn altnc asrnda Trkm en kaan Trke yanndaki Bizans sefirlerini babasnn matem ini tutm aya m ecbur etmiti. M enanderin bu yog merasimi hakknda verdii tafsilat in m verrihlerinin iddialarna tam am en uymaktadr.

Stanislas Julien yle anlatyor: Bir adam lnce cesedini adra korlar. A na ve baba cihetinden akrabas birer koyun; yahut birer at veyahut m teaddit atlar ve srlar ldrerek ona kurban ettiklerini gsterm ek iin adrn nne uzatrlar. Sonra etrafnda ackl feryatlar kopararak at zerinde yedi defa dnerler.

H er dnte adrn kaps nnde bakla yzlerini izerler Orhun K itabelerinde okunaca zre hakann yog m erasim ine btn Trk kavim lerinden bir ok yogcular gelirdi. Sonra bunun etrafna m teveffann hayatta ldrd dm anlarn adedi kadar ta korlard. M ezarn uzaktan gzkm esi iin byk bir srk dikilir. Barak srklar zerine istinat eder ve ierisine bir m erdivenle girilirdi. O rada M sr m abetlerinde. Baraka ile de mnasebeti var.

D uvarlarna hayatnda yapt m uharebelerin byk vakalarn resim leri nakolunur. Lkin byle m kellef baraklar ancak budunun byklerinden biri iin yaparlard. H alkn m ezarlar daha sade ve zeri hatta bazen yazsz tek bir kitabe ile talardan ibaretti. O uz efsanesinde eski Trkm enin dini hakknda baz nvelere rast geliniyor. G erek slam dan evvelki eser ve kitabelerin, gerek baz ince tarihlerin delaletiyle Trkm enlerin M slm an olm azdan evvel de bir A llaha inandklarn sarahaten anlyoruz. Lkin bu vaziyet btn Trk kavim leri iin varit olm ad gibi Trkm enler iin de m ukadder olarak m evcut deildi.

Turani rk henz devlet, il ve budun tekilatn kazanarak kuvvetli cem aatler haline gelm eden evvel bir ok m nferit klanlardan ibaretti. Trkm enlerin m illi ayinlerinde rast gelinen hayvan isimleri totem ist hayatnn bugne kadar devam eden izleridir. Trkm en kavim lerinin totem izm ve natrizm safhalarndan getikleri tarihi delillerle kolaylkla izah edilebilir. K lanlarn hayvan isimleri ve ayinlerinde grlen anim izm b ir nevi totem izm bakiyesidir. B azlarnn zannettikleri gibi, Sami kavim lerde dinlerin kati ekillerle birbirinden ayrldn ve bir dinin dierini feshettiini; halbuki btn dier kavim ler gibi Turanilerin de dini istihalelerinde her safhann dierine tesiri olduunu kabul etm ek doru deildir.

Belki cem aatleri, biri asli norm al eklini m uhafaza eden ve havelan yapm ayan, dieri de asli ekilden ayrlarak ve itim ai m ed ve cezre Lam aree Sociale tabi olm ak zere ikiye ayrm ak doru olur.

A raplar bu ikinci nev kavim lerdendir. Trkler ise havelansz sakin ve tabii bir inkiaf. Onun iin Trkn peygam berleri her zaman inklap deil, nasih ve filosof vaziyetinde kalm tr. T a iptidai klanlardan bunun m tevali inkiaf neticesinde m eydana gelen btn itimai tiplere kadar rf ve trenin m m essili ve hakiki hakimi byc, sihirbaz, aman vesaire isim leriyle tanlan din adam dr. K lanlarda ailelerin mevkii olm ad iin rf temsil eden din adam larnn nfuzu da kaytszdr. K lanlar inkiaf ederek kabileleri siteler ve siteler mtem ias birleerek iller m eydana geldike bu nfuzda ayn kuvvette devam eder.

Lkin ayet bu inkiaf ailelerin, jenslerin lehine olarak vukua gelirse o zaman ferdi m tegalliblerle, itimai m m essiller karlar. Ya m tegallibler m m essillere galebe alarak pedarahi devlet tekilat treyi kendi cereyanna uydurur. Y ahut pederahi tekilatnn tazyike kar rknn strabn vicdannda duyan bir din adam , bir peygam ber inklap bir hareketle akslam el uyandrr. N e de aileler treye tagallp edebilir.

Belki ezeli olan tre aileleri kendi tekilatna uydurarak bir ahenk dahiline koyar. Bu suretle aileler m tem iasnn reisi ile din adam bu ahengin ierisinde birbirinin mtem mim i vaziyetindedir.

Devletin kafas din adam, kavli ve klc reistir. Tarihte birinci eklin en bariz misali olarak Ispartay buluyoruz. R ahip krallara daha bir ok yerlerde tesadf etm ek kabildir.

Onun birinci safhasn en aikar ekliyle randa gryoruz. Trkm enlerde hakann yan banda gerek harp gerek sulh zam anlarnda atalarn, hocalarn ne kadar mhim bir mevki sahibi olduklarn ve mem leketin her iinde ne derecede byk vazifeler ifa ettiklerini biliyoruz. Trkm enlerde totem izm safhasndan ulus ve boy isim leri, ism-i haslar, m ukaddes adlar, mevki, cihet ve m evsim isim leri Ouz ananesine gemitir.

On iki hayvanl Trk takvim i, drt cihetin ve drt mevsimin hayvanlar koyun, horoz, kpek, dom uz en m himlerdendir. Sonra altl bir tasn if dodu. B unlarn darbndan yalnz Trkm enler arasnda 24 numaral tasn if dodu.

B ununla beraber eski totem ler mevzii kym etlerini kaybediyor. Ve dorudan doruya trenin umumi sem bolleri arasna giriyordu. Trkm enin vahdaniyeti dininin m essisi ananede O uzdur. Bu byk Trk hkm dar fatih olm aktan ziyade dini inklapla hret kazanan ilk Trkm en dahisidir. O uz eski klanlar, birbirine kapal olan cem aatleri birletiren; bunlarn inkiafna engel olarak teekkl etm ee balam jensleri ykan bir inklapdr.

Totem izm den sonra Trkler arasnda anim izm ve natrizm safhalar da yaam ve Ouz tresinde izlerini brakm tr. N atrist Trk hayatnn ve m addenin esas olarak be unsur kabul edebilirdi: Dem ir, ta, toprak, hava, su dem irin T rk ananesinde hususi bir mevki vard.

B rteene dem irci idi. Dier unsurlardan toprak ve su da Trkm enin itikadna Y er-Su perileri eklinde girm iti. Lkin Ouz ananelerinde yaayan hakiki Trkm en dini kiliki-D ualiste ve daha ziyade vahdaniyete m onotheism e yaklaan, binaenaleyh Devleti-Eldtste olan bir dindir.

Bu dinde Rahm an ve eytan telakkisi vuzuhla yaam akla beraber vahdaniyete doru byk bir istidat gze arpar. Orhun abidelerinden reniyoruz ki Gk Tanr btn m evcudatn halikdr. Lkin A sra Y az Y er onun halk ettiklerini m ahveder ve yutar.

Birisi yaratc, dieri yok edicidir. Birisi Siva, dieri V inadr. Btn ibadetler, btn adetler Gk Tanrya tevecch eder. N ihayet Y az Y er de onun bir parasdr ve ram olm aa mahkum olacaktr.

Fakat ailenin ahengi gibi, gkle yerin de ezeli yer uyum as, bir ahengi var. Trkn babas Gk, anas Y erdir. Ruhu bu iki kuvvetin iftlem esinden dom utur. Dinin bu esasl akidesine totem izm ve natrizm devirlerinden bir ok arta kalanlar eklenm i bununla beraber Trkm enin tresindeki ahengi bozm am tr. B u ahenki ikilik Trkm enin milli felsefesidir. N asl ki rann milli felsefesi de m cadeleci ikiliktir.

Bu sebepten T rkm enin asli itimai hayatnda harem in, zhtn, kle ve istifra hayatnn pederahi tekilatn hibir mevkii yoktur. Ouz Gk Tanrnn tim salidir. G k Tanr atadr.

U z ve Y ahidir. Halbuki O uzun kars Y az Y ern tim salidir. Y az Yer atadr. Y avuz ve yam andr. M am afih Trkm enin ikilikilii hibir zam an inin ve rannkine benzemez. B urada Atam Gk Anam Yer akidesi vardr. Yani Trkm en iki m abudun aile direi olduuna kanidir. Ouz tresince hakan kadar hatunun, bey kadar begm n de mevkii ve nfuzu vard. Sonra bundan ikili tasn if douyor. K avim lerin ak-kara, on- dokuz diye ayrlm as; Trkm enlerde sa kaan- sol kaan; Osm anlIlarda askeri ve m illi Anadolu-Rum eli tekilat vesaire gibi.

Bu iki adedi ifttir. Yani asl birdir. Ve izdiva edince vahide m ncir oluyor. Halbuki bu ifte bir de merkezi, hakani, beyi ilave edecek olursak o zaman l tasn if tekil eder ki ite kutsi ekilde yaayan budur. Kainatn iki ksm nn hususi renkleri vardr: ak-kara [ak budun, kara budun], [ak kamik, kara kam ik], [ak koyunlu, kara koyunlu] gibi. M erkezi ise hem en her zam an sem bol krm zdr.

Trkm enlerde adi halk kara adrda, erefliler ak adrda, beyler kzl adrda otururlard. Kitab- Dede K orkutta okuduum uz bir hikaye bize olu olanlarn ak, kz olanlarn kara olu ve kz olanlarn krmz adra alndn anlatyor. A k ve kara, Trkm ene naks bir renktir. M efkuredeki elm ann kzl olmas bu esastan geliyor. Trkm en40 dinini biri tre dini dieri sihir dini olarak ikiye ayrm ak ve Ziya Beyin tabiriyle trecilik ve byclk dem ek doru olur. Trkm enin hkiki dini treciliktir ki ikili tekilata baldr.

V e btn m ukaddes detler buradan kar. Drt iki tek iftidir. M erkezin ilavesiyle be doar. Trklerin m illi dini olan trecilik inklap bir hareket olm asna m ukabil, eski dini safhalarn arta kalan dem ek olan [byclk] m uhafazakar ve mevzii bir tekilatt. Nasl ki Kuran- K erim de mesturdur: M usa aleyhisselam kavmine cahili asabiyetten vazgeerek kader ve vahit olan A llah tanm alarn sylerken onlar buza, ku ve boaya tapyorlard; her kabile kendi totem ini m uhafaza ediyordu.

B ir farkla ki branilerde her inklap hareket sihri unsurlar tam am yla nesh ederken Trkm enlere by ile tre birbirine uygun ve ahenkli bir ekilde devam etmitir. O uznam enin beyanna gre O uzlar arasnda drt kahram an vard ki nikapl gezerdi. B unlarn ilk byclk adamlar olduu aikardr. Orhun Trkm enlerinde rast geldiim iz Yer-Su perileri bu trecilie aittir. Tanr ile onun tali ilahlar dem ek olan zileri budun korkun grm yordu. B unlar treciliin ve pederahi ailenin yaratt um delerdi. Bu cihetle ataya m ensuptu, halbuki dierleri eski klanlara ve ataya aitti.

Bu sebepten am anlar kadn kyafetinde gezerler ve kendilerini kadn zannederlerdi. Tanrnn tim sali ay dede, Yaz Y erin tim sali de gne anadr. Trkm enin Tanrs kavm ine ancak m uhabbet. Trkm en A llahna korktuu iin deil, belki sevdii iin hrm et ederdi. A llahtan yalnz iyilik, fazilet ve doruluk gelirdi. Btn hastalklar, zulm ler, fenalklarn m enei Yer-Su denilen perilerdi; M slm anlktaki cin ve perilerin, makamn bunlar igal ediyorlard. B ununla beraber yerle gn izdivacndan hayatn ahengi ve cemiyetin tem eli dom utu.

Trkm enlerde on iki hayvanl takvim e ve Ouzun altl tasnifine izok olarak dahil olan tavan Bozoklarm m erkezi totem iydi. Tabu olduundan dolay K zlbalar tavan yem ezler. Trkm en dininde byclk halinde yaayan ve tekinsiz olan her eye kar halk koruyan din adamlar, aman kam lard. B unlar yzlerine kaln bir nikap rterler. V e kendilerini halktan saklarlard.

Bugnn Trkm en airetlerinde bunu btn vuzuhuyla grm ek kabildir. Bu m erdiven ge km alar iin bir vasta idi. A cem lerin, sim urgu slam n burak am anlarn da bir barak vard.

Bu hayvan turulla kpein birlem esinden domutu. B ununla beraber T rkm enin treci dini gayet ameli ve dnyevi bir dindi. Bundan, hayatn ztlklar arasnda yapt ezeli ahenk K arm oiue unverselle ile aile, devlet ve il tekilatnn, m terek ve tabii bir itimai hayatn tem el ta olmutur.

O uz tresine gre Ak Budun hukuk, servet ve devlete m dahale itibariyle tam am yla msavi idi. Trkm enler yedi yahut dokuz senede bir araziyi Ak Budun arasnda taksim ederlerdi. T arhanlk bu umumi kaidenin darsnda kalr. Yegane tekilat gibi grnyor. Lkin hakikatte bu da devlet ve m illete hizm eti dokunan bir adam a hakanla kurultayn bahettii bir hak demekti ki tagallp ve Srvage usulyle katiyen alakas yoktu.

V e Ak B udunla aralarnda bir msavilik olm asa bile bunlara da bir ok haklar bah olunm utu. Rom allarn plepleri gibi. Trkm enlerde hukukun m eneini Ak ve K ara B udunlarn m cadelesinde aram aldr. Kutatgu B iligde bunu bariz olarak grm ek kabildir. Halbuki tebaas olan Dokuz Ouzlar U ygurdu. Bu sebepten, ahalinin ekseriyeti K ara Budun oluyordu. Bu sebeptendir ki Kutatgu B iligde Rom a patrisiyenleriyle plepleri arasndaki m cadeleden doan Justinyenus kaidelerine benzer, baz hukuki trelerin teekkl etm ee baladn grm ek kabildir.

Halbuki asl Trkm enler arasnda bu ayrlk ve m cadeleye mahal kalm yordu. Ouzun ikiliki ve ahenki dini buna mani oluyordu. Bu kelim e ok zaman umumi bir tabir olarak kullanlrken sonradan manas bir kavme tahsis olunm utur.

N itekim Araplar, kendilerine yabanc olanlara Acem diyorlard. Sonradan bu tabir yalnz rana tahsis klnm tr. Trkm enin byk bir kozmogonisi vard. M slm anlkta bunlar yedier kat halini alm tr. M slm anlkta bunlar m elaike ismini aldlar. Yer- S ular aa katlarda yaarlar ve insanlara zarar getirirlerdi. B unlar da M slm anlkta cin ismini tam aa baladlar.

Trkm enler arasnda Buda, Brahm an, M ani, N asturi dinleri pek az m evki bulabilm itir. Halbuki U ygurlar bu hususta byk tesam uh gsterm ilerdi. Bu vasta iledir ki M oollar arasna bile baz M azdei akideleri intiara frsat bulmutur. Lkin O rhun kitabeleri Trkm enlerin ne derecede dinlerine sad if ve sa f kaldklarn gsterir.

Eski Akanla? Tacikleri idaresi altna ald. Evvela m alup oldular. Lkin Trkm en ehzadesinin vefatndan sonra hakanlar arasndaki m nazaa ve Uygur H azar Tibetlilerin ayn zam anda hcum u A raplara m eydan vererek, Trkistan ierlerine kadar ilerlediler.

Taciklerin M ani savm aalar ykld gibi Trkm enlerin bir ksm da az zaman iinde selefiyenin tarikna uydular. Ehlisnnet v el-cem aat n tam am yla m illi esaslara dayanan ve vahdeti olm akla beraber Allah- eytan umdesiyle ikilikilie byk bir istidad bulunan akide D octrineleri, Trkm enlerin treciliine ufak tefek istisnalarla uydu. Bu sebepten ilk ham lede Trkm enler yalnz cizye vermee raz olduklar halde, yava yava tam am yla uygun bir din m anzum esine intibak edebilm ek iin, eski m nevver m aliteden pek az ey kaybettiler.

M slm anlk bir trecilikti. Cahiliyet devrinin bycln tam am yla nesh ediyordu. Halbuki Trkm enin hayat [trecilik-byclk] m anzum esinin ahenkli bir klli idi. Bundan dolay Trkm enler M slm an olduklar zaman Tanr hakknda btn itikatlarn, hatta eski tabiriyle beraber m uhafaza ettiler.

Lkin byclk Kitap ve Snnetten ayrldndan ve Trkm enin rf de bunlar nesh etm ediinden dolay ilk defa olarak rf ile fkhn m cadelesine bir zemin hazrlanm oldu.

D aha ilk asrlarda Takent, Semarkant, Farab, N ahab gibi Trkm en ehirlerinde yeni bir cidal hayatnn ilk nveleri inkiaf etm ee balad. Sonra M srda Tulun lar ve hit ler, randa Savuntekin in tesis ettii G azneviler bu biim devletlerdendi. Bu devletlerin hanedan ve ordunun bir ksm Trk olm asna m ukabil btn tekilat, hayat, ahalisi, fikri ve m edeni fiiliyat rani idi. M ezhepleri Snni olup, resm i lisanlar Farisi idi. Binaenaleyh bu devletler arasnda Trkm enin dini ve dnyevi kaidelerini aram ak tam am yla beyhudedir.

D ier cihetten hakiki Trkm en ili henz eri fkhn nfuz etm ee m ahal bulam ad, bozkrlarda kapal bir alem halinde yayordu. Bu alem rann yerine geen Arap kavm inden kukulanm ad. Lkin m em leketini de brakarak yeni bir m efkure peinden kom ak dncesi de hatrndan gemedi. H enz M slm anln m ahdut baz ekillerini ancak ehirlerde grm olan Trkm en ili M slm an A rap ili daha birbirini tanm am bilm em i iki yabanc alem halinde uzun m ddet durdular.

Fakat ne vakit ki Sam aniler tagallp ederek Trkm enin karsna en eski bir dm an olarak ran kardlar. O zam an Trkm enler de yayndan frlam ok gibi ran ierisine doru inm ee baladlar. Bu byk hicret bir ordunun istilas deil, bir kavm in m uhacereti idi. Tam am yla muayyen olmayan zam anlarnda Trkler daha iki defa daha aa A syay, ran istila ederek, ta A nadoluya kadar gelm i orada kk tutm ulard.

Trkm enler airet asabiyetinden uzak olduklar ve m illet haline gelm ee byk bir istidat gsterdikleri cihetle, Araplardan ok daha kolaylkla slam dinine uydular. V e daha kuvvetli rabtlarla ona balandlar. B abeke kar harbe giden A fin ismen M slm an olm akla beraber henz daha eski byclk itikatlarn tam am yla tayordu.

Bundan dolay katledildi. Yine bundan dolaydr ki Trkm enler M slm an olm azdan evvel hibir frsat m cadelesi yapm adklar halde slam iyetle beraber m cadelenin bu safhasna da dahil oldular. E l-M aknu yani nikapl ism inde bir adam Sem erkant ve civarndan huru ederek etrafndaki bir ok halk toplad. B iliyoruz ki Trkm enlerin eski amanlar nikapl gezerler ve kadn elbisesi giyerlerdi. El-M aknuun isyan T rkistanda olduka m him netice dourm ak zere idi. Lkin Arap ordular tetik davrandlar ve yaylm asna meydan verm ediler.

B ununla beraber Trkm enin m uhafazakar ruhiyat byclk nesh ve iptal edemezdi. Bu suretle m edreseye intak eden Trkm enlerle, akslam el hareketini uursuz bir surette duyan halk ve onlara n ayak olanlar arasnda m cadele bir m ezhep m cadelesi halinde tecelli etti. O nlara gre Kuran- K erim in ancak istiar baz noktalarn tefsir kabildi. Y oksa zahiri m analar m uayyen bir nokta-i nazara gre tevil ve tefsir etm ek doru deildi. V e M slm an F om alitesini aldldktan sonra tekye ism iyle din ve siyasette byk bir mevki kazanyordu.

Pek iyi biliyoruz ki Trkm enler eskiden beri byk din adam larna Ata, Ede veya B aba diyorlar. M slm anln ilk intiar zam anlarnda Bab- Fergana hreti. N efahatl-ns ile Reahat- A ynl-Hayatta bu devre ait pek ok evliya ve din adam larna rastlam ak kabildir. R eahatn kaydna nazaran U ygurca da A ta tabiri T rkm ence de babadr. Orhun K itabelerinde baba tabirine rastlam yoruz. Daim a bu m akam da A ta kullanlr. Lkin baz U ygurca eserlere bab ve baba tabirlerinin dini adam m anasna kullanlm as sonradan umumiletii neticesini verebilir.

R eahata gre bu iki tabir seyyanen kullanlabilir. H oca Ahm et Y eseviye A hm et A ta da diyorlar. Bunun hocas, B aba A slan ism inde bir Trkm en velisidir. Y esevinin halifelerinden Hakim A ta Sleyman A ta m ehurdu. Hoca A hm etin unvan da eski T rkedir. U ygurlarda M slm anlktan evvel, bir Kara H oca ehri var, H oca A hm et Yesevi bu unvan o usulden gelen btn tarikata verdi.

O uzun maviri H oca unvanl idi. Ataya gelince bu kelim e de atm aktan atlm m anasnadr. M alum dur ki Hazreti A dem de gkten atlm, cennetten tart edilmitir. Anadolu kylerinin, bazlarnda A na yerine A ba derler. T rkede B e ile V enin ok defa birbiri m akam na kullanld nazara alnrsa bunu A va eklinde de okumak kabildir.

A vm ak dm ek m anasna gelir. B uradan Avay peclrue m ukabili olarak karm ak doru olur. Hasl Adem- H avva kelim elerinin madde-i asliye itibariyle Sami lisanlarla hibir alakas bulunm am asna m ukabil, Trkn A tam -A dem H avva kozm ogonisiyle ne derecede m nasebettar olduu anlalr.

Saniyen: En eski brani ve Sami akaidinde bu kozm ogoninin mevkii yoktur. Bunu ancak um irMerin44 m em leketinden F ilistine m uhaceret eden Hazreti brahim den sonra gryoruz. Trkm enin Tresiyle Tevrat arasnda grlen m nasebet de bu m esele ile alakadardr. Salisen: Sami. Arap, Havvay A dem in kaburgasndan karm ve A dem in vesayetine verm itir.

Arap da kadnn dun ve naks mevkii bu neticeyi husule getirm itir. D enebilir ki tarikat fkhla rfn, iki byk alem in birbirine uymas ve ahengini bulm asdr. Trkm en rf nedir, biliyoruz. Bu neticeye varabilm ek iin slam fkhnn esaslarn grm ek icap eder. O rta A syada Krgz-Trkm enler tarafndan yaplan ve U yratlar mctem ias yasa diye m ehur olan kanun Trk trelerinden bugne kadar en bariz olarak yaayandr.

Sonradan bunu K alm uklar da kulland iin K alm uklar K anunu diye tannm tr. M am afih bu tekilat Ouz tresinden birok noktalarda ayrlr. Fkhnn esaslarna gelince: Hulefa-y Raidin zam anndan itibaren genileyerek drt kaideye kadar kmtr.

B irincisi Kitap yani Kuran- K erim dir. Btn fkh hkm lerinin tem el ta Cenab- Hakkn sz dem ek olan K urandr. N ass n esaslarn hadisler itmam ve tefsir eder. N ass, K itap ve Snnete aittir. N assn em rettii Vacip, nehy ettii Haram dr. H icretin seneleri arasnda, o vakte kadar pek ok m nakaalar ve Harici,. Lkin bu m ebde tarikatlarn kavmi ve milli menelere gre taksimine mani deildir. A rtk zhdi tekilat dahilinde, hibir suretle Form alite zerinde m nakaa yapmak, yahut drt m ektebi birbirine kartrm ak mmkn olm ayacakt.

Bu suretle, tam m anasyla sabit-rigide bir hayat m anzumesi m eydana gelm i oluyordu. Trkn ikilikiliiyle, A cem in ki arasnda gayet canl ve aikar bir fark vard. O da T rkm ende bu ikiciliin bir ahenk ve bir izdiva vcuda getirm esi, randa ise ezeli bir m cadele Lutte uniuerselle halinde tecelli etm esinde idi. Yani Trkm en, kadnla erkein birlem esinden doan hayatn srrn bulmu ve haremle selam l birbirinden ayrmt.

Sofrada hakann karsnda hatun oturur; B uyruklara hakanla hatunun ismi bir arada geerdi. Pederahi devlet tekilatnn en bariz hatlarn tar.

Saniyen - rann dini tam m anasyla Sabit Rigide bir dindir. Y alnz treciliin zerine istinat eden ve itimai inkiafn ahengini bulam ayan bir dinin ite bundan dolaydr ki eski randa birok defalar dini inklaplarn ve gayet kanl, lkin akim itimai B ouleuersem entlerin dom asna meydan alm tr. Trkm enlerde ise din, hayatn bir ahengi olduu ve itimai inkiafn seyrini takip ettii iin Souple bir dindir.

Chavannes - Julien Stanislas - bni Batuta Seyahatnamesi. M alum dur ki felsefe sistem leri C los veya A clos olmas noktasndan iki esasl kola ayrlabilir.

System es hayata nihayetli-Fini bir hudut izerek ekil Forme istinat eder. Ve artk gne altnda sylenem em i hibir szn kalm adna kani bulunurdu. B una kar ak sistem lerde ise alem nihayetsiz- inbini olup, ekle deil, H areket M onrsnente istinat eder; ve daha pek ok eylerde sylene bileneceine kani bulunurdu.

N itekim Skolastik felsefenin kapallna kar R nesans felsefesi en kuvvetli bir akslam el uyandrm t. Bab- itihat n kapal olm as hem en birok m ezhep m cadelelerine kap at kadar. M eselenin vahim neticelerini gren birok fkh alim leri bab- itihadn alm as lehine bulunm ularsa da bu szlerini hibir zaman fiil haline koyam am lardr. Bunun sebebini m eselenin m ahiyetini tehis edem em ekte aram aldr. Fkh alim lerinin erin esasna uymayan btn meseleyi neye ham lettiklerini u satrlardan anlayabiliriz Ve eriat- slam iye gibi itihada byk bir ehem m iyet veren bir eriatta bab- itihadn insidadna dair bir delil-i erinin vcudu gayr m utasavver bulunduu halde in eriatnda m evcut olan insidat- bab- itihat akidesi her naslsa E hli-slam n arasna da sokulm u ve hibir esas- eriye m stenit olm ayan bir fikr-i sakim alem-i slam zerinde meum bir 'tesir hasl eylem itir Lkin bunun izah pek basittir.

Tarih-i lm-i Hukuk, s: Y alnz iin en acnacak noktas her naslsa Belki btn m ezhep m eselelerinin mihrak olabilecek olan, byle bir noktay her naslsa ile izah kafi deildir. Binaenaleyh bab- itihat m eselesinde de baka illet aram ak beyhudedir. N itekim ah sm ailin dedesi olan eyh Safiyttin Erdebili afii idi. M slm an fkhnn en byk kudreti mantki tasniflerdendir. Y alnz denilebilir ki, M slm an fkhnda ekil genilem ee, baz yerlerde dierinden daha msaittir.

Trkm enin trecilii pek az istisnalarla erin esaslarna uymutur. Eski Trkm enlerde bir nevi oru dem ek olan perhiz vard. Sonra senenin muayyen gnlerinde ayin yaplr ve kurban kesilirdi.

Trkm en, A llahn vekili olan [di Kut, Kay Oan, Tanr K u tu] hakann rey-i amm usulyle intihap ederek o m evkie geirirdi. M slm anlkta da esasen halife ammenin reyiyle intihap ediyordu. La ruhbaniyete fid-din49 kaidesi Trkn eski itikatlarndand.

Cem iyette am anlarn mevkii rahip vaziyetinde deil idi. Bu tarikin en canl m ridi ve ilk reisi Y eili Hoca A hm et idi. Y ukarda grdm z gibi B aba A slann talebesi ve m ridi olan Hoca A hm et gayet geni bir tarikat alem inin m ihrak oldu.

H oca Ahm et Hanefi m ezhebinde idi. Lisan- horandi bir m utasavvftan ziyade eski Trk nasihlerinin, velilerinin diline benziyordu. Y eseviden sonra Y usuf H em adaninin halifesi olan Hoca Abdlhalik Gucdvani, Naki denilen ve Y esevilikle mvazi olarak giden tarikin ilk m essislerinden biridir. A nadoluya Tim urlenkle beraber gelen bu tarikatn en m him sim as H oca M uham m et Bahauttin N kibenttir. M ensup olduu tarikata kendi ismini veren bu zat, eserleriyle m ektebinin hudut ve m ecrasn da izdi.

Yesevilikle Nakiliin fark nerede idi? H er ikisi de halk arasnda yaam ve halktan kuvvetini alm olduu halde baz noktalarda olduka mhim farklar var.

Evvela N akilik Buhara vastasyla Hint tasavvufundan mlhem olm utur. Sodlular zam anndan beri H int ve ran itikadatnn ura olan B uhara bu tarikata da tesirini icra etti. Saniyen, N akilik fkha daha ziyade m erbut ve m tem ayildir. Bu tarikat kaidecilikten kendisini kurtaram am tr. Halbuki Y esevilik fkh kadar, belki fkhtan ziyade rfe mevki vermi, Trke iirleri, halk musikisi ve ayinleriyle kaidecilikten -olduka- kurtulm utur.

R eahat bundan bahsederken diyor ki: Trkistan halk H oca A ta Yesevi derler. A ta eeri kim N evai dilinde baba dem ektir. A m a Trkler m eayhn ulularna itlak ederler.

Hoca A hm et H azretleri keram at- celile ve m akamat- aliye sahibi idiler. N evai yahut aatay dili Uygur lehesidir. Evvela Y eside Baba A slandan ders grd. Sonra B uharaya giderek H oca Y usuf Hemadani ile m nasebette bulundu. O rta A sya M averannehirden taan Trkm en akm lar A nadoluya kadar olan geni yol zerinde kesafetli izler brakarak ilerledi. Ey lk H anlarn veziri olan Sokm an ldkten sonra Trkm en beyleri toplanarak oullarndan Seluku yerine han intihap ettiler.

Y ukarda da sylendii zere Eylk H anlar bir Trkm en hanedan idi; btn Trkm en uluslar ona tabidi. Tum an Handan beri hakanlk Kay, Bayndr, Salur gibi m ehur boylar arasnda birka defa deim iti. Bu sefer de Salur boyundan olan Eylk H anlar Trkm en m tem iasnn riyasetinde bulunuyorlard. Hele Eylk Hanlar, m em leketten uzak derek saray hayatna daldktan sonra bu m eyelan bsbtn ziyadeleti.

Selukun vefatnda be olu ile iki kardei kald. Boy beyleri toplanarak, bunlardan Turul beyi intihap e ttile r. M illi Tetebbular M ecmuas. Tefrika Selukname: Yazczade.

Bahriye Matbaas. O srada henz Trkm enler yerlem em ilerdi. Gebeler arasnda ise slam iyetin nfuz etm esi gayr m mknd. Bu sebepten dini tekilatn slam suretine intibak iin lazm gelen iptidai hazrlklar vcuda gelem edi; bu ancak beinci asrn son zam anlarnda doabildi.

Jam esin bir ifadesine gre: marazi haller, zihni hayatn baz anasrn, her zam an kendilerine m uhit olan dier hadiselerden tecrit ederek, bizzat m ahede etm ekliimizi tem in ederler. Bedenin terihinde m ikroskobun fi grd bir vazifeyi bunlar ruhun terihinde grrler. Bu m talaa, son devir ruhiyatlarnn m arazi uura ne kadar ehem m iyet verdiklerini gsterir. Pierre Janet, nevrozlar tetkik suretiyle hakiki ruhiyata varlacandan bahsetti.

H atta Blondel daha ileriye giderek nevropat- itim aiyeye mukabil ferdi ve ruhu hadisenin esas olarak vazediyordu. D ier cihetten itim aiyatlar, iptidai cem iyetlerdeki sihirbazdan mtekam il cem iyetlerin dahisine kadar btn ferdi ve deruni kuvvetlerin izahndan vazgem eye tem ayl ediyorlar.

Delacroix, ruhiyatn hududunu dini hadiselere tem il ederek Jam esin dini tecrbedeki usuln, baz tadilatla tatbik etti. Sihrin, bynn teekklnde ferdi am illerin tesirini itiraf suretiyle H ubert ve M auss, Durkheim m ektebinden ksmen.

Jam es, alelade dini haletin nevropatta en parlak, en m keef olarak gzktn sylyordu. Bu kanaat, dini ruhiyatta da marazi uurun ehemmiyeti olduunu gsteriyor.

Esasen, btn senesterizik haletin, insandan baka hibir zi- ruhta bulunm ay bu ciheti m eyyid deil m idir? Uzvi veraset, hayvanatta cm le-i asabiye hastalklar denilen nevi im diye kadar arz etm em itir. Jam es iin bile uzviyette cmle-i asabiye inkiaf ettikten ve m uhtelif marazi ekal aldktan sonradr ki faaliyet-i ruhiye balam tr. Btn hadisat- ruhiye hissen m uharrik sensari-m atrise bir suretle zahir olur.

B unlar ise yalnz cm le-i asabiyede tekevvn ederler. A ncak bir tehlike karsnda harekete gelen ve kzan hayvana m ukabil, insann asab daim a hal- faaliyette, yahut bir ok m arazi ekillerde bulunabilir. H asl B londePe hak verdirecek derecede denebilir ki, ruhi hadisatn hem en ksm azami deruni, marazi tezahrle de kendisini gsterir.

H atta L etoum eau, K yenigos gibi itim aiyatlarn teaddi ihtiyalarndan balayan uzvi itimaiyat bunun ayndr. Bu tarz telakkiye tem ayl edenlere gre niin hayvanlarn cem iyet tesis etm edii, yahut neden insann haricinde, m tezahir ruhi hayatta balam ad ancak bu vecihle izah edilebilir. Zira, halet-i asabiyeyi kaldralm cem iyet ve ruhi faaliyet de beraber kayboluyor halet-i asabiyeyi ikam e edelim bin-netice cem iyet ve ruhi faaliyet m evcut ve hazrdr.

M adem ki, asabi veraset, ruhi ve. Halbuki asabi hadisedeki m abehet hakikattir. A ncak yine asabi veraseti meyyiddir. Ruhi hadise onun neticesi ve eseri addeylem iyorsak m utlaka yaseri bir ekilde reim in derununda ruhi bir tam aniyet kabul etm ek, yahut hadise-i ruhiyeyi bilahare m tehaddis telakki etm ek zaruridir. Yoksa ondan m tevellit, deildir. Bunun en byk burhan, cmle-i asabiyenin baz Fakari hayvanlarda inkiaf etmi olm asdr. N eden cmle-i asabiye m evcut olduu halde, cem iyet ve ruh hayat balam am tr?

B una kar, ya hayvan ruhiyatn ve itim aiyat sevk-i tabiisini ihad ederek cevap verilir; yahut cmle-i asabiyenin hal ruhunun tekevvn iin lazm olan m uayyen bir tekam l derecesine henz varm am olduunu syleyebilir. Evvelen; hayvan ruhiyat hakkndaki m talaat hatrlam ak icabeder. Saniyen; iddia edilen itim aiyat sevk-i tabiisinin, cm le-i asabiyeden tam am yla m ahrum olduunu da unutm am aldr. N ihayet son serdedilen delil, en fazla hakikate yakn gibi gzkenidir.

Filhakika zi-ruh ve itim ai bir mevcut olan insanda cm le-i asabiyeyi, en ziyade inkiaf ve tekem m l etm i olarak gryoruz. Cm le-i asabiyet ile itimai ve ruhi hadisenin ayr ayr birer ey olduklarn anladktan sonra, imdi de hayvan ve insan arasndaki hal- asabi tahvilinin neden ileri geldiklerini tetkik edelim.

Alelum um , bu tarzda bir taharri iin m racaat edilen usul takip ederek iptidai insan ve m aeri tasavvurlarla megul olm ak m uvafk olur. H ubert ve M aussun A vustralya kabailinde yaptklar tetkiklerle Levy B ruhlu esas ittihaz edecek olursak, grrz ki, iptidai cem iyette sihir vecit halinin azami inkiafa geldii bir sahadr.

Sihirbaz, azndan kpkler gelen, gznn nnden hayaletler geen, dima bir girdabat iinde dnen isterik bir adamdr. H uberte gre, sihr kudret nadiren m evrustur. Uzun m ddet orada m nzevi bir hayat geirir.

Daim a vecit anlarnn tevlit ettii asabi ihtizazlar tem adi eder. Zaten, K ynn dedii gibi m ensek ayn fiili, ayn erait dahilinde, tevlit etm ek ihtiyacndan yani itiyadn binas olan ihtiyatan domu, deil m idir? Bu dini itiyat, bilhassa harici alem le tem as kesildikten sonra daha nafiz bir surette sihirbazn zerinde kendini gsterir. N ihayet tabiat ve ahsiyetini derinden derine tebdil eder.

Sihirbazn yeni bir hayat vardr. Eski hayat artk bitmitir. Sihrin ananetine ithal edilir. V e bu ananet onun iin kymetli olur. Hiddet, teessr, tahayyl, gayz gibi asabi haletler bu vasta ile inkiaf ederek itimai birer form l alm aya balar. Sihr in icra edildii mahal, etrafndaki m ukaddes eya ve tabiat, klann m ezarl heyet-i m ecm uasyla bir m edine tekil eder.

Sihirbazla beraber btn bu eya ve tabiat bir kl vcuda getirir. Ferdileen kudretin, ailenin nvesini aram aldr. H ususiyle aile, teesssnden sonra m anus ve bunun ihlafa intikal eden sihr-i kudsi ile lakudsiyi deruni ile hariciyi tam am yla tefrik ettiinden bu suretle aile ahlak, izzet-i nefis, gurur, haysiyet, kibir, ilh B u suretle aile m cadeleleri, kan davalar ve intikam - ahsi tem ayllerinin m anas anlalm olur.

Vecd-i itim aide seyyal ve tecem m u anlarna m ahsus olan cemiyetin kudreti ferdileen gruplarda, ailede tekerrrle itiyat haline gelerek, ikinci bir tabiat m eydana getirdi. Bu tabiatn ruhi tezahratna hiddet ve kin, uzvi tezahratna da cmle-i asabiyenin bozukluklar yahut daha umumi bir tabirle nevroz ismi veriyoruz. B undan da anlalyor ki, nevropat, bilhassa sihirde tehis eden itimai itiyatlarn uzviyette tevlit etm i olduu bir hal-i m anzum dur.

Binaenaleyh insanla hayvan arasndaki cmle-i asabiye farknn mevlidi bizzat itimai hadisedir. Fakat denilecek ki, sihirbaz iptidai insanlar ierisinde esasen cmle-i asabiyesi bozuk olan bir kimsedir. Bu istidat, onda dinin srri bir ekilde tekevvne saik olm utur. Sonra ayrca, neden dolay ayn asabi halin filann dier fertlerinde tekevvn etm edii sorulabilir buna kar, evvelen sihirbazn bilatedri erkan ve m enasik in icrasna sevk edildii itiyat ve itizalden sonra kendine k ef ve ilham n baladn syleriz.

Eer istidadn vcudu hakknda srar edilirse o zaman da, btn etnograflarn Frazer ve T ylorla beraber m evrus hal-i m arazyi kabul ettiklerini zikretm ek kifayet eder. Saniyen ayn itiyat ve itizali55 btn klan efradnda tatbik etm ek mmkn olm ad iin buradan m ahdut ahslara inhisar etm esinin sebebini anlarz.

Jam esin itiraf ettii gibi, gayr- kabil-i itiraz bir vakadr ki, dini hayat bir adamn btn fikrini ve faaliyetini m assettii zaman, onu garip, eksantrik bir hale koyar. Bu hal, evvelce m stahzar uzvi eraitin neticesi olmayp, bilakis tekrar ve itiyatla uzvun zerinde intiba ve tahavvl tevlid eder. Bu tahavvl m ktesep seciyelerin menfi ve marazi bir tezahrdr. Binaenaleyh intikal ederek, uzviyetin m ukavem etine ram en bir ka nesil kadar devam edebilir.

V e ayet bu hal, btn tekilat itim aiyenin tebdilinden m tevellid ise o zam an intikal seri tahavvl halinde vaki olarak, bilakis uzviyetin tekam l zerinde m essir olur. Bu m talaattan anlalr ki dini ruhiyat, ayn zam anda tekevvn ruhiyattr.

Bu uur hakkndaki telakkim iz her ne olursa olsun, en basit ekli grm ek merak hepim izde m terek olacaktr. Bu suretle ruhi tekam l, bir an vahidin verebilecei dahili tecrbeye inhisar etm eden, btn m erhaleleri tetkik edilebilecektir. Dahili tecrbe, ruhun tekam l safhalar hakknda bizi tenvir ettii halde, tarihi mahede tekevvn ve. Hal-i vecdin ayn surette idamesi kabil deildir.

Binaenaleyh mukaddes eya ve mabuda ait olan eylerle itizal aleminde kalan bir zahidin temin etmesi lazm gelir. Biz buradan, um um iyetle dini ruhiyata bir num une olm ak zere, A nadolu tarihinde tesadf edilen balca m utasavvflar, ruhi ve asabi irazn tezahrleri noktasndan tetkik etm eye alacaz. A yrca lisan, edeb ve tima tarihler iinde birer m evzu tekil eden bu ahslar m talaa ederken, onlarn bilhassa asri hayatlarn, aile ve intisaplarn nazar- itibara alm ak lazm gelir.

Bilahare btn slam m utasavvflarna ayn m ahedeyi tam im etm ek zere, im dilik bunu yalnz Anadolu tarihinde tecrbe etm ekle iktifa edeceiz. A nadoluda tarikatlarn teesss ve intiar bir taraftan edebiyat ve din tarihlerim iz iin tetkik mevzuu tekil ettii gibi dier cihetten bizzat fikri hayatm zn tekevvnn izah eden m em balardan birini vcuda getirir.

G erek Selukiler devrinde, gerek Osm anl saltanatnda A nadoludan yetien balca m utasavvflarn muayyen bir m eslek takip eden alim ve hakim lerin ekserisi tarikatlar vastasyla tayin etm em ilerse bile, hi olm az bir tarikata m ntesip bulunm ulard. Binaenaleyh, m em leketin fikri tarihiyle m egul olacaklarn da, bu ok m nteir ve seyyal m evzuya ehem m iyet verm eleri icap eder. Edebiyat ve din tetkiklerinde olduu gibi, bu sahada da tekyenin m eneini tarikatn erkan ve m enasikini m talaa ederken, klasik tasavvuf kitaplarnn, silsilenam elerin verdii m alum atla iktifa etmem ek en eski vesikalarn yardm yla dier am illere intikal etm ek lazmdr.

Faraza, Geyikli B aba hakknda akaik- N um aniye56 ok hsn-i ahadet ediyor: G azala nispetle mehur, arifbillah eyhtir. G eyie binerek dolard. Hoy beldesinde domu, sonra Diyar- R um a sefer ederek B ursa fethinde hazr bulunm utur.

Sultan Orhan tarafndan kabri zerine bir kubbe bina olunm u, m erkadi ziyaretgahtr. E v k af kuyudatndan, Sultan y vakfna ait czn bir kenarnda, Orhan G azinin Geyikli B abaya vakfetm i olduu em lakle beraber hediyeleri de zikredilm itir. B unlar iki kp rak ve iki kp arap idi. M akalem izin mevzuu olan B arak B aba da bu safhay btn vuzuhuyla arz etm ektedir.

N ecm ttin Kbra halifelerinin Diyar- R um a seferi, emsi Tebrizi vastasyla M evlanay, Baba Kemal H ocend ve eyhl-Vefa tarikatyla da B aba lyas ve Hac B ekta m eydana getirdiini, B arak Babann bu tarikata m ntesip bulunduunu yine silsilenam eler delaletiyle reniyoruz.

Han elisi diye m ehurdur. B elinden yukars plak olup aasna krmz bezden bir futa balam , bana h afif krmz bir sark eklinde tlbent sarm ve iki taraflarna m anda boynuzlar raptetm tir. Elinde gayet uzun ve byk bir nefir kabaktan mamul byk ve siyah bir kekl olup ay gibi oynar, maymun gibi syler. G ayet m urdar idi, ayn halde, ayn kyafette sekiz on refiki olup bunlarn elinde, fazla olarak daire dedikleri kasna byk, kenarlar zilli birer d e f olduu halde gittikleri ehirlerde, kylerde bir daire eklinde durup bunlar alarlar, Barak Baba oynard.

H er ne. Feraiz ve m uharrem at inkar edip esas feraiz hubb-i Ali der idi. A yninin iddiasna ayniyle itirak iin, Barak Babay izahatla, dier vesikalar m talaaltm z baka bir cihete tevcih hususunda bize hizm et ediyor. B arak B aba daim a cezbe halinde bulunan, ve zaman zaman gaipten sedalar iitip, ilhama m azhar olan, bir ok m ddetler itikafa ekilerek zht ve takva iinde perhizkar bir m r srdkten sonra, asabn tem bih edecek yem ek ve m skirat nam na ne varsa, ibzal ile ksa bir m ddette istimal eden bir dervi-i ilahidir.

Baba, btn sufler gibi vecde geldii zam anlarda isteri iraz gsterir, azndan kpkler gelir ve bu m ddet zarfnda eksik, m anas mphem bir ok cm leler, krk m sralar sa rf ederdi. Kelim at- B arak Baba bilahare sekiz yz elli senesinde Farisi olarak erh edilm i; ve baz nadir nshalar erhiyle beraber m ahfuz kalmtr. B ir nshas B ritish M useum da m evcut olan ve m ecm uu on sahifeye inhisar eden bu erhin dier bir nshasn da U nkapan Buhariye D ergahnda eyh Ali E fendinin ktphanesinde grmtm.

B irok m ecm ua ve risalelerden ibaret olarak kitabn ortalarnda erh-i K elim at- eyh B arak serlevhasyla m evzu bahis eser balam aktadr. T arih ve lisan kym etine binaen, m etni kararak buraya aynen naklediyorum. Y e f alu m a yeau ve yehkum u m a yuridu. U lu Tanrdan ferm andr ve ferm andr. D eniz tiller, st gller, bal rmaklar. Hanlar, vezirler, bykler, kadlar, danim entler, M eayihlar, ahiler, ulular, azizler.

Y edi deniz, yedi ortasndaki bir aydn gevher. O aydn gevher yresinde yetm i biner da. O dada arslanlar, kaplanlar, imalar, Geyikler, borler, aylar, akallar. Satuk Ata, M iskin Barak. D nz neye yorarz? Hayra yorarz. K ubbe kubbe arefeler, ulu ulu bayram lar. E lem olam lonbay lonb. B ism illah. Baraz, bazardin bazar. Bazar uzar. Danim entleri ne bazar yevm bazar hayr bazar.

Yevm var yol dzer, yevm var yolundan azar. D nk bazar ne bazar, bazar bugnk bazar. Bu sebeknini okuyan yolundan nite azar? K udret evgan beynin zer. Tanr iren ondan tizer. Bism illah. A ydn beca, altn eik, gm kap V e zerde pirin, kur kum ak ve dane dlbent.

Yedi kat yer dek, yedi kat gk brk, D enizler bade, kuh-i Kaf, tekye ok, O badeden itk, m est olduk, Hayran olduk, ok m est odi, H ayran odi, sabah ode est.

Salnp geldin, seirttin, Bostan ayguna selam vermedin. Pes, bilm em i seferi atna tiken batal. K arda seir bostana gir, Bostan ayguna selam ver, Otur, doyunca ye. Seirttin bostana girdin. K zp geldim bulmadum. B ut term ndm re olup ndm. Espahi iken bek oldum, G nde b ir kaz yedm, Sultana hyanet eylem edm. D inina kavvan oraysnz ovat stanbul aryar fat M uham m ede salavat. K ar kar ardaklar K arsa karsa oyunlar. D okuz kz bir sokum. Y erden gge bir ekser, M utum uz yedi ekser, Zehi med-zehi ekisar.

H er ki bu sebekni anlad, onlad, n m ana baet. Ki anlam ad, tanlad, n tanlad, Kavi savl oldu, n kavi savl oldu. A vret tavl oldu, n avret davul ald, N eter neter gk oldu. Kat tem m e hazel-risalet-erifl-m sem m a bi eyh Barak senete selase ve ham se ve ane li-makam Am asya Eserin hatim esinden A m asyada Baba lyas m akam nda erh edilm i olduu anlalyor. V e Burak, yahut Trke tabiriyle B arak B aba senesinde H alepte ahalinin tazyikine duar olarak ldrlm tr. B arak , eski Trkm enlerin, am anlarn ge ulatrm aya m ahsus m uhayyel kanatl bir beygirin ismi idi.

Trkm enlere gre tanr Gk idi. Ezeli, zi-hayat ve zi-uur bir m evcut idi. O nlara nazaran gk evvelce arz ile m telask olup bilahare yekdierinden ayrlm t. Bu ayrltan ate zuhura geldi. Trkler btn m evcudatn mebdei ve hayatn m emba olm ak zere bu sem a ile arzn ayrlarak tekrar izdivac hadisesini kabul ediyorlar. A rz ile sem ann iftirak, ve tekrar birleebilm ek iin cehdi suretindeki E flatunun tahattur nazariyesiyle H egelin m ddea ve nakiz-i m ddeann terkibi hakkndaki telakkisinde, son zam anlarda intiara balayan yeni R om antiklerden Karue ve B aldw inin kanaatlerinde, hasl skenderiye M ektebine kadar btn m utasavvflarn tem ayllerinde, Trk kozm ogonisiyle bir itirak mahede etm em ek kabil deildir.

O nlar semay m zekker arz m ennes addediyorlard. B irincisine ata , kincisine ana derlerdi Bilahare randan gelen H rm z telakkisi bu itikad tevi ve yeni ber ekil arz etti. Trkm en, Uygur, K rgz itikadatnda halan am aniliin devam eden izlerini tetkik edebiliyoruz. Japonlarn eski dini olan intoizm yeri g tem sil eden zanagi ve zanam inin izdivacndan gne ilahesi olan Tanjo-dayijinin doduuna kanidir.

M verrih iratorinin tetkikat neticesinde Tanjo- dayijinin bir ok m uhacirlerle beraber Japonyaya ilk gelm i olan am an olduu anlald T anjonun Heian no jidai hkm darlarna verilen unvan olduu, hkm darlarn ayn zam anda dini reis bulunduu ise malumdur. Trkm en am anlar ikinci Harezm m uhacereti zam annda byk b ir kesafetle A nadoluya geldiler.

Berke Han, K eslsenkim , gibi reislerin m aiyetinde gelen yeni airetler B ozok havalisinde yerletiler. Sulucakarahyk bunlardan biridir. D ier cihetten ananevi. B u zaman itiraki, gittike iki dini akide ve m ezhebin ittihadna m ncer oldu.

Check out which Runes are used on Ezreal by the best players Analizamos millones de partidas de LoL cada día para obtener estadísticas, emparejamientos, builds y. Facebook gives people the power to share and. Look to abuse your range by poking the enemy consistently before looking for the all-in.

View the profiles of people named Jayce K. Solo Build por dracheS5 S5 ¡Soy muy bueno y mi vehiculo es aun mejor! Türk şikişmw porno. Bu oyunlardan öğrend. S9 Patch 9. It can only get better from here, so stay tuned. Hemen şimdi bedava oynamaya başlayabileceğiniz LoL oyununda kullanılan bütün kavramlar, terimler ve bunların açıklamasını eksiksiz bir liste olarak bu yazımızda paylaşıyoruz.

Learn more about Lucian's abilities, skins, or even ask your own questions to the community Lucian Build Guide for League of Legends.

Lol isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends. Ezreal Runes for Patch Find the best Sion guides that will teach you which items to build. Find the best Jayce build guides for S11 Patch Jayce B नाम के लोगों की प्रोफ़ाइल देखें.

Warwick build guides - op. Jayce has 5 jobs listed on their profile. Welcome to JayceGilley! Watch and chat now with millions of other fans from. Vayne build guides - op. Check out Jayce Elliot's high school sports timeline including game updates while playing football at Hayesville High School from through. Jayce Andrade born , Venezuelan volleyball player.

Hatta normal arama sistemlerinden bile daha doğru sonuçlar alıadığınız konuları, hatta yıllar önceden hatırladığınız bir topic' i bile bulmak bu.

View builds, guides, stats, skill orders, runes and masteries from Pros playing Kog'Maw the Mouth of the Abyss. League of Legends - Classement des invocateurs, sorts, champions. Benzer Rehberler. AP Nasus S8. I am Juan Carlos Valenzuela, an artist from the Philippines with the dream of bringing your goals and visions to life.

Lee Sin build guides - op. Bu enerji hem kritik vurmanızı hemde Q beceri sayesinde belli bir miktar can kazanmamızı sağlar. Gardez bien à l'esprit que ce guide n'est pas gravé dans le marbre — vous devrez faire preuve d'adaptabilité en fonction du déroulement de votre partie mais aussi vis à vis de vos adversaires, particulièrement après l'achat de vos items principaux.

Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat.